Uutiset Kiuruvesilehti

Ylä-Savoon syntyy uusi osuuspankki

SONKAJÄRVEN Osuuspankki ja Ylä-Savon Osuuspankki yhdistävät voimansa 1.10.2019. Pankkien edustajistot päättivät asiasta torstaina 14.3. pitämissään kokouksissa. Edustajistot hyväksyivät pankkien hallitusten sulautumisesityksen yksimielisesti.
– Yksimieliset päätökset kuvastavat hyvin niitä tuntemuksia, joita hanke herättää pankkien hallinnoissa, asiakkaiden sekä henkilöstöjen keskuudessa. Voimavaroiltaan vahvemmalle paikallispankille nähdään selvästi tarvetta, arvioi OP Sonkajärven hallituksen puheenjohtaja Jouko Heiskanen.
Yhdistyvät pankit ovat hyvässä kunnossa taloudellisesti. Niiden vakavaraisuus on vahva. Tämä tarjoaa hyvän perustan nykyistä laajempien asiakkuuksien hoitamiselle.
– Asiakkaiden käyttäytymisen ja tarpeiden muuttuessa, on myös osuuspankkien muututtava. Voimien yhdistäminen antaa meille hyvät lähtökohdat vastata asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin myös jatkossa. Asiantuntemus lisääntyy ja vahva pankki pystyy paremmin vastaamaan yritysten, maatalouden ja henkilöasiakkaiden rahoitustarpeisiin, sanoo OP Ylä-Savon hallituksen puheenjohtaja Martti Heinonen.

YHDISTYMISEN jälkeen pankki jatkaa toimintaansa Ylä-Savon Osuuspankin nimellä.
– Uusi pankki on yläsavolaisen yhteistyön uusi ja konkreettinen ilmentymä. Syksyllä aloittavan pankin toiminimi kuvastaa hyvin sitä aluetta, jolle pankin toiminta keskittyy. Uudella pankilla on konttorit Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella, Sonkajärvellä ja Vieremällä, kertoo OP Sonkajärven toimitusjohtaja Esko Nissinen.

ENSI syksynä toimintansa aloittavan uuden Ylä-Savon Osuuspankin toimintojen ja organisaation suunnittelu on käynnistynyt.
– Tavoitteemme on, että uuden pankin organisaatio ja toiminnot suunnitellaan ja valmistellaan siten, että 30.9. tapahtuva taseiden yhdistäminen on asiakkaiden kannalta mahdollisimman huomaamaton. Arviomme mukaan nyt tehty päätös mahdollistaa toiminnan kustannustehokkuuden ja asiakasnäkökulman samanaikaisen parantamisen, toteaa OP Ylä-Savon toimitusjohtaja Mikko Paananen.

YHDISTYMINEN varmistaa OP:n palvelujen säilymisen omalla paikkakunnalla myös jatkossa. Uudella pankilla on mahdollisuus olla mukana nykyistä aktiivisemmin koko Ylä-Savon taloudellisessa kehittämisessä ja yritysten toimintaedellytysten luomisessa.
Uudella Ylä-Savon Osuuspankilla on huomattava määrä Ylä-Savon ulkopuolella asuvia ja vaikuttavia asiakkaita. Pankissa toimii erityinen Online-tiimi, joka keskittyy etäasiakkuuksien hoitamiseen puhelimen, verkkoneuvottelujen ja muiden sähköisten kanavien välityksellä.
Kaikkien yhdistyvien pankkien omistaja-asiakkaat siirtyvät OP Ylä-Savon omistaja-asiakkaiksi ja säilyttävät heille kuuluvat oikeudet. Asiakassuhteet jatkuvat entisellään, eikä asiakkaiden tarvitse tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi.

PANKKIEN konttoriverkosto säilyy yhdistymisessä ennallaan ja teknisesti OP Sonkajärvi sulautuu OP Ylä-Savoon. OP Ylä-Savon henkilöstö jatkaa uudessa pankissa ja OP Sonkajärven henkilöstö siirtyy uuden pankin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Uuden yhdistyvän pankin toimitusjohtajaksi tulee Mikko Paananen OP Ylä-Savosta. OP Sonkajärven toimitusjohtaja Esko Nissinen jatkaa uudessa pankissa erityisasiantuntijatehtävissä.

UUDEN OP Ylä-Savon tase on joulukuun 2018 luvuin 510 miljoonaa euroa, asiakasliiketoiminta 858 miljoonaa euroa ja omat varat 99 miljoonaa euroa. Sillä on 16 200 omistaja-asiakasta, 31 200 asiakasta ja 32 työntekijää.