Uutiset Jaana Selander

Palveluseteli varhaiskasvatukseen

Palveluseteli varhaiskasvatukseen

SANNA NISKANEN tuo päivähoitoon lapsensa Emilian (4) ja Lauran (3) Päiväkoti Kimppaan. Niskanen on tyytyväinen kunnalliseen päiväkotiin, eikä ole vielä tutustunut, mitä palveluseteli varhaiskasvatuksessa tarkoittaa. NISKANEN kertoo kyllä huomanneensa, että palvelusetelistä olisi ollut tiedotustilaisuus viikko sitten, mutta se tuli niin äkkiä. Tyttäret, Emilia ja Laura, ovat olleet kunnallisessa Kimppa-päiväkodissa joulukuusta lähtien.
Niskaselle päiväkodin valinnassa on tärkeää, että tytöt saavat olla samassa päiväkodissa ja että hoitajat eivät vaihdu.
– Olen kyllä kuullut, että Kiuruvedelle tulee uusi, yksityinen päiväkoti Pilke, Sanna Niskanen sanoo.

KIURUVEDEN varhaiskasvatus ottaa palvelusetelin käyttöön elokuun alusta tänä vuonna. Palveluseteliä voi hakea jo toukokuussa.
Palveluseteli voidaan myöntää varhaiskasvatuksen järjestämiseen yksityisessä päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoitokodissa 0–5 -vuotiaalle lapselle. Palveluseteli on lapsikohtainen.
Perheellä on oikeus kieltäytyä heille tarjotusta palvelusetelistä, jolloin perhe ohjataan kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin.
Kun perhe valitsee käyttöönsä palvelusetelivaihtoehdon, niin perhe ottaa suoraan yhteyttä haluamaansa palvelusetelituottajaksi hyväksyttyyn, yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitajaan. Perhe tekee palvelusopimuksen suoraan palvelusetelituottajan kanssa, tämän jälkeen perhe hakee kaupungilta palveluseteliä ja toimittaa tulotiedot hakemuksen yhteyteen.
Palveluseteli myönnetään ensisijaisesti yli kuukauden kestävään varhaiskasvatukseen ja se astuu voimaan, kun asiakkaan laskutusperusteinen hoitosuhde varhaiskasvatuspaikkaan alkaa. Perheet maksavat palvelusta kunnallista varhaiskasvatusta vastaavan maksun.
Asiakas, jolle on myönnetty palveluseteli, ei voi saada kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea eikä kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.
Palvelusetelituottajaksi voi hakea yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja oman harkintansa ja aikataulunsa mukaan. Palvelusetelin käyttöä ohjaa palvelusetelisääntökirja.
Hakemuksen jättämisen jälkeen varhaiskasvatuspalvelut ovat yhteydessä hakemuksen jättäneisiin palveluntuottajiin.
Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä kaupunki varmistaa, että palveluntuottajan ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta on ajantasainen ja että päätös on merkitty aluehallintoviraston rekisteriin. Lisäksi palvelusetelituottaja noudattaa toiminnassaan Kiuruveden kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen palvelusetelisääntökirjan ehtoja.
– Nyt en vielä tiedä, ketkä kaikki ovat hakemassa palvelusetelituottajiksi, mutta oletuksena on, että nämä meidän nykyiset yksityiset yksiköt ainakin ja elokuussa aloittava päiväkoti Pilke, sanoo Kiuruveden kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Eeva Peltola.
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä noin 400 lasta Rytkyllä, Satumetsässä, Kimpassa, Kuorevirran esiopetusyksikössä ja perhepäivähoidossa ympäri pitäjää.
Varhaiskasvatusmaksu määräytyy tulojen, perhekoon ja tarvittavan hoitoajan mukaan, ylin maksu on 290 euroa kuukaudessa ja pienin 0 euroa.