Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Tuulivoimala suunnitteilla Kiuruveden rajamaastoon

KIURUVEDEN ja Pyhäjärven kuntarajojen tuntumaan suunnitellaan tuulivoimapuistoa. Asialla on Infinergies Finland Oy ja kyse on Pyhäjärven Hautakangas -nimisestä alueesta. Tuulivoimapuisto tulisi lähelle Lahnajokea.
Alustava suunnittelualue on noin 5 500 hehtaaria. Hautakankaalla on maakuntakaavassa tuulivoimalle soveltuvaksi osoitettu alue. Alustava arvio on, että alueelle voisi sijoittaa 20–30 voimalaa. Sähkö syötetään Elenian verkkoon. Maanvuokrasopimus on solmittu yli 30 maanomistajan kanssa. Mukana on myös kiuruvetisiä maanomistajia. Asutus- ja luonnonsuojelualueet huomioidaan suunnittelussa.
Kaavoitussopimus on solmittu 18.11. Kaava valmistellaan limittäin YVA:n eli ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa. Kaava tulee nähtäville myös Kiuruvedellä. Jokaiselle voimalalle ja sähköasemalle haetaan rakennuslupa. Hankkeelle hankitaan rahoitus markkinaehtoisesti. Vaikutusarviointi, kaavoitus ja luvitus kestävät parisen vuotta ja sen jälkeen verkkoyhteyden rakentaminen muutaman vuoden. Aikataulut tarkentuvat, kun suunnittelussa päästään eteenpäin.
Tuulivoimapuiston maanrakennustyöt työllistävät paljon paikallisia. Myös kiuruvetiset yrittäjät voivat tarjota maansiirtopalveluita hankkeen rakentamiseen. Metsätalous voi jatkua muualla kuin voimalapaikoilla ja teiden alueella. Tuulivoimapuiston omistava yritys maksaa verot paikkakunnalle. Maanomistajille maksetaan korvausta. Tuulivoimapuisto on toiminnassa noin 20–30 vuotta. Toiminnan päätyttyä voimalat puretaan ja kuljetetaan pois alueelta ja alue ennallistetaan.

TUULIVOIMAA kannattaa Infinergies Finlandin mukaan rakentaa, koska tuulivoima on kotimaista lähellä tuotettua energiaa, joka parantaa Suomen energiaomavaraisuutta ja pienentää energiantuontilaskua. Tuulivoima on nopeaa rakentaa ja voimala tuottaa alle vuodessa enemmän kuin sen valmistamiseen, kuljetukseen, pystytykseen ja purkuun kuluu.
Yksi tuulivoimala tuottaa energiaa kattamaan noin 800 nelihenkisen kotitalouden sähköntarpeen, kun kulutus 20 000 kWh/vuosi).
Suomessa on noin 700 tuulivoimalaa, joiden nimellisteho on vähän yli 2 000 MW. Vuonna 2018 tuulisähköä tuotettiin Suomessa 5,9 TWh, joka on vajaa 7 prosenttia sähkönkulutuksesta. Tuulivoimapuistot tuottavat sähköä yli 90 prosenttia ajasta. Noin 1/3 ajasta tuulivoimala tuottaa sähköä suurimmalla mahdollisella teholla.
Suunnittelussa ennakoidaan tuulivoimaloiden teknologiakehityksen jatkuvan nopeana, jonka vuoksi käytetään esimerkiksi seuraavanlaisia mittoja: Tuulivoimalan tornin korkeus on noin 190 metriä, siiven pituus noin 70–90 metriä. Kokonaiskorkeus on noin 280 metriä. Investointi maksaa noin 5 miljoonaa euroa/voimala, Maalle rakennettavan tuulivoimalan teho on 5–8 MW.