Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Aku Laatikainen

Sopeuttamistoimia tarvitaan

PERLACON oy:n hallituksen puheenjohtaja Eero Laesterän mukaan Kiuruvesi voi selvitä haastavasta taloustilanteestaan. Se kuitenkin vaatii rohkeita päätöksiä ja toisaalta myös niiden ymmärtämistä.

KIURUVEDEN taloustilanne on kehno. Mutta ei niin kehno, etteikö siitä voisi selvitä.
Näin puhui maanantaina Eero Laesterä vieraillessaan Kiuruvedellä yhdessä kuntatalouden asiantuntijan Heli Silomäen kanssa.
Kuntatalouden ja hallinnon konsultointiin keskittynyt Perlacon Oy on viime aikoina sparrannut Kiuruveden kaupungin talouden tasapainottamisen työryhmää ja johtoryhmää. Tämän tiimoilta on laadittu muun muassa talous- ja toiminta-analyysi sekä arvioitu Kiuruveden talouden tilaa erilaisten stressitestien avulla.
Maanantaina oli aika kertoa työn tulokset kaupunginvaltuustolle sekä käydä yhdessä läpi Kiuruveden talouden nykytilaa. Samalla Laesterä ja Silomäki ehdottivat keinoja, joiden avulla kaupunki voisi parantaa talouttaan.
– Nyt meidän osuutemme on hoidettu ja pallo selviytymisen suhteen on Kiuruvedellä. On toki aina mahdollista, että lisää yhteistyötä on luvassa, mutta se jää vielä nähtäväksi.
Laesterän mielestä on hyvä, että Kiuruvedellä on jo ryhdytty joihinkin toimiin ja että uskoa tulevaan riittää.
– Kriisi- ja muutostietoisuutta on ollut nähtävissä, ja menojen kasvun hillintä on alkanut.
– Tietääkseni täällä on myös parin miljoonan euron sopeutustavoite muutaman vuoden kuluessa. En tiedä, että onko tästä jo sovittu, mutta ainakin siitä on puhuttu.

SOPEUTTAMINEN on sana, mitä Laesterä usein käyttää kun hän puhuu kunnan velkaantumisen kuriin saamisesta ja käyttötalouden kohentamisesta, sekä kuntarajojen säilyttämisestä. Hän vieroksuu muun muassa liiallista verojen korottamista.
– Moni kunta on päätynyt korottamaan verojaan, mutta ellei samalla tehdä sopeutustoimia, ei siitä ole nykymenolla hyötyä. Ilman sopeuttamisia tarvitaan yhä vain lisää rahaa per asukas
Laesterä sanoo, että Kiuruveden kuten monen muunkin kunnan suurin haaste on väestökehitys, missä asukasluku vähenee ja jäljelle jäävä väestö ikääntyy kiihtyvällä tahdilla. Tähän on ehdottomasti pystyttävä sopeutumaan.
– Ei pidä laskea sen varaan, että jospa sitä väestönkasvua tulisi, jolloin olemassa olevat rakenteet voitaisiin säilyttää.
– Sen sijaan on tehtävä ratkaisuja, eli puretaan sieltä missä ei enää niin suurta tarvetta euroille ole ja annetaan niitä sinne, missä tarve kasvaa. Euroja tarvitaan lisää etenkin ikääntyvien ihmisten palveluihin, sillä heidän lukumääränsä on kovassa nousussa.
Sen sijaan lasten ja nuorten lukumäärä on vähenemässä, mikä näkyy myös palveluiden tarpeen määrässä kyseisissä ikäluokissa. Tässä kohtaa Kiuruvedellä olisi puolestaan karsimisen paikka.
Laesterä näkee, että tulevaisuudessa perusopetuksen yhteistoiminta lisääntyy Suomessa siten, että palveluja järjestetään yli kuntarajojen. Hän ehdottaakin, että jatkossa Kiuruvesi voisi tehdä yhteistyötä perusopetuksessa jonkun toisen kunnan kanssa.
– Kaikkea perusopetusta ei ole järkeä järjestää yksin, kun lasten ja nuorten lukumäärä vähenee.

MUITA Laesterän esille ottamia asioita ovat muun muassa kaupungin hallinnon keskittäminen sekä tietoliikenneyhteyksien saattaminen nykypäivän ja tulevaisuuden vaatimusten tasolle.
– Kiuruvesi on kunta, jolla on laaja pinta-ala. Tietoliikenneyhteyksiä on pystyttävä kehittämään, jotta ihmiset voisivat käyttää palveluja entistä paremmin kotoaan käsin.

LAESTERÄ korostaa, että kaupunginvaltuutetut ovat nyt tiukassa paikassa.
– Heidän on todennäköisesti tehtävä lähitulevaisuudessa sellaisia päätöksiä, mitä eivät välttämättä haluaisi tehdä.
– Heidän on oltava myös valmiita altistumaan median ja kuntalaisten kritiikille kun asiat muuttuvat ja eivät välttämättä kaikkien kannalta mieleiseen suuntaan.
Toisaalta Laesterä peräänkuuluttaa ymmärrystä.
– Kaikesta huolimatta päätöksentekijät tarvitsevat myös tukea eivätkä pelkästään tukistamista. Ei se ole täysin päätöksentekijän syy, että väestökehitys on nykyisenkaltainen. Nyt on tehtävä ratkaisuja, joiden avulla Kiuruvesi säilyy. Tarvitaan keinoja tehdä asioita uudella tavalla. Ilman niitä talous ei kohene.