Vieraskynä (muokattu 20.1. 18:03) Kiuruvesilehti

Kokonaiskuva

Kokonaiskuva

KULUNEEN kesäkauden aikana on saatu nauttia sekä auringosta, että sateesta. Kumpaakin on tarvittu, jotta syksyn elonkorjuun hedelmistä voidaan nauttia. Kesän, niin kuin kaiken muunkin elämän paras mittari, on kokonaisuuden hahmoittaminen. Kokonaisuus kaikkine elementteineen tarjoaa raamit kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

KOKONAISUUDEN hahmoittaminen kunnan talouden tasapainottamiseksi on ollut todella vaikeaa ja raskasta, ainakin minulle. Pelkoa on herättänyt mahdollinen joutuminen kriisikunnaksi ja sen myötä päätöksenteon karkaaminen meidän
omista käsistä kauaksi. Tavoitteena on ollut kaupungin itsenäisyyden ja toimintakyvyn säilyttäminen. Kouluverkkouudistus on osa talouden tasapainottamista, mutta ehdottomasti vaikein päätöksenteon kannalta. Kouluverkkouudistuksessa tunteet ja pienet ihmiset vaakakupissa järjen ja laskelmien kanssa.

VAIKKA olen ollut mukana talouden tasapainottamistyöryhmässä, ei Perlacon Oy:n tekemä selvitys mielestäni ole aivan aukoton. Paljon on vielä kysymysmerkkejä ilmassa varsinkin kouluverkkouudistukseen liittyen, joihin toivottavasti saadaan vielä vastauksia. Yksi niistä on lapsivaikutusten arviointi, jonka pitäisi olla työnalla. Toisena voisin mainita purkukustannusten puuttumisen ja niiden vaikutuksen laskettuihin tuleviin säästöihin. Myös nopea eteneminen asiassa ja KD arvojen vastaisuus (lähimmäisyhteiskunta periaate) on luonut paineita.

PERLACON Oy:n laskelmat perustuvat tämän hetkiseen tietoon eikä niissä ole otettu huomioon muuttoliikettä. Muuttoa isoista kasvukeskuksista maalle on odotettu ja toivottu. Vaikka asiaa katsoisi hyvin optimistisesti, ei muuttoliikettä voi tapahtua ilman avoimia työpaikkoja. Siksi kunnan elinkeinotoiminnan tulee olla aktiivisesti
mahdollistamassa sekä luomassa uutta työtä ja uudenlaista yrittäjyyttä. Silti päätökset on tehtävä tämän saatavilla olevan tiedon perusteella ja voin vakuuttaa, ettei se todellakaan ole helppoa. Toivon todella, että talouden tasapainoitta-
miseksi löytyisi muitakin keinoja, vaikka Perlacon Oy:n laskelmissa niitä ei ole.

KUNTALAISTEN kuuleminen on vielä kesken. Toivonkin, että kuntalaiset ovat nyt aktiivisia ja vastuullisia. Toivon ja rukoilen, että saamme aikaiseksi sellaisen päätöksen, joka toisi konaisvaltaista hyvinvointia kaikille kuntalaisille. Kaunista ja lämpöistä syksyä teille kaikille!

MARITTA GRÖNFORS
Kaupunginvaltuutettu (KD)