Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Jaana Selander

Huumeiden käyttö lisinyt, ei silti paniikkia

Huumeiden ja kiellettyjen lääkeaineiden käyttö on lasten ja nuorten keskuudessa huolestuttavalla tasolla, tiedotti Ylä-Savon Sote -kuntayhtymä viime viikolla. Kiuruvedellä kannattaa olla hereillä päihteiden käytön suhteen, paniikkinappulaa ei kuitenkaan tarvitse vielä painaa.

Näin sanoo ryhmäjohtaja Jouko Kuismin Itä-Suomen poliisista, hän edustaa Ylä-Savon Sote -kuntayhtymän Ankkuri-toimintaa yhdessä vanhempien konstaapelien Aleksi Hartikaisen ja Tuomas Hyvösen kanssa. Ylä-Savon Sote -kuntayhtymä halusi nostaa lasten ja nuorten päihteiden käytön julkiseen keskusteluun, että sen vakavuus huomioidaan kuntayhtymän alueella.
– Tilanne on se, että alkoholi on vaihtunut osittain huumeisiin ja tupakka nuuskaan. Lapset ja nuoret eivät tällä hetkellä käytä vain mietoja huumausaineita, vaan myös kovien huumausaineita käytetään, muun muassa amfetamiinia. Ongelma on ollut tiedossa, mutta tämän hetken huolestuttavin tieto on se, että käyttöä on havaittu jopa alakouluikäisten lasten keskuudessa, Hartikainen sanoo tiedotteessa.
Kuismin jatkaa, että huumeiden käyttäjien porukka on kuitenkin vielä pieni ja keskittyy enemmän Iisalmeen, mutta on vaarassa, että huumeiden käyttö laajenee ja yhä nuorempiin. Mitään isompaa piikkiä huumeiden käytössä ei nyt kuitenkaan ole.
Kuismin vahvistaa, ettei Kiuruvedeltä ole tullut amfetamiiniin liittyvää rikosilmoitusta, nuorin käyttäjä on kuntayhtymän alueella ollut 11-vuotias.
– Pitää myös muistaa, että se mikä poliisin tietoon tulee, on jäävuoren huippu.
Tietoa poliisille huumeiden käytöstä tulee lastensuojelusta, sosiaalihuollosta ja kouluista.
Huumeiden saaminen ja ostaminen on tänä päivänä helppoa, huumeita voi tilata älypuhelimesta ja niitä tuodaan vaikka kotiovelle.
– Ennen piti tietää huumeiden välittäjä, jolta ostaa, Hartikainen sanoo ja lisää, että ennen välittäjien kunnia-asia oli, että alaikäisille ei myydä, vaikuttaa siltä, että moraali on siltä osin höltynyt.
Poliisi muistuttaa, että huumausaineiden välittäminen alaikäiselle on törkeä huumausainerikos. Poliisille voi antaa vinkin nimettömänä vihjepuhelimeen, jos tietää välittäjistä.
Valitettavasti lasten ja nuorten vanhemmat ovat tällä hetkellä ikävän tietämättömiä jälkikasvunsa tekemisistä. Kouluterveyskyselyissä on tullut esille, että erityisesti nuorilla tytöillä on tällä hetkellä ikävän positiivinen asenne huumaus- ja lääkeaineiden käyttöön.
– Viesti alueemme vanhemmille ja huoltajille on yksinkertaisesti se, että olkaa kiinnostuneita ja tietoisia lastenne tekemisestä. Vanhempien tehtävä on opastaa ja valvoa lapsiaan.
Huumeiden käyttöä voi olla hankalaa huomata, merkkejä voivat olla rahankulutus, imelä tuoksu ja käyttäytyminen sekä kaveripiirin muuttuminen.
Jos alaikäinen jää kiinni vaikka kannabiksen käytöstä, hän saa pääsääntöisesti huomautuksen ja hänet ohjataan päihdehuoltoon.

Kouluissa rauhallista

Kiuruveden vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Maarit Tikkanen näkee tärkeänä, että kuntayhtymä nostaa päihteiden käytön esille ja julkiseen keskusteluun, että sen vakavuus huomioidaan.
– Huoli päihteistä nousee isommin esille tasaisin väliajoin. Vanhempainyhdistys tekee yhteistyötä, kuten tähänkin asti, Kiuruveden koulujen ja kotien kanssa. Meidän tietoomme ei ole tullut mitään erityisen suurta huolta koskien nimenomaan Kiuruvettä, joten jäämme seuraamaan tilannetta.
Tikkanen sanoo, että toista vuotta kahden poliisin voimin toiminut Ankkuri-ryhmä on omalta osaltaan tuonut näkyväksi ja esille erilaisista päihteistä johtuvia ongelmia. Vanhempainyhdistys näkee monialaisen Ankkuri-tiimin tärkeänä asiana tämänkin ongelman hoitamisessa.
Nivan koulun rehtori Pauliina Kuonanoja ei ole huumeiden käytöstä huolissaan, sillä hänen tietoonsa ei ole tullut yhtään tapausta, jossa koulun oppilaita olisi ollut mukana huumeiden käytössä.
– Toki tilannetta pitää seurata tarkasti ja huolehtia riittävästä valistuksesta jo alakouluikäisille.
Samaa mieltä on lukion rehtori Katja Kajava. Huolissaan ollaan, mutta tälle syksyä huumeet eivät ole näkyneet koulussa mitenkään.
Yläkoulun rehtori Matti Heikinmaa sanoo, että nuorilla on entisenlaiset kujeet; kaljat, lonkerot ja siiderit sekä tavallinen tupakka.
– Näissäkin tapaukset keskittyvät muutamalle, joilla monta muutakin asiaa hukassa elämänhallinnassa.

Kannabismyönteisyyttä

Nuorisosihteeri Anne Rytköselle soten tiedotteen asiat eivät ole mikään uusia, koska hän on kaupungin edustajana Ankkuri -tiimin ohjausryhmässä.
– Näkemykseni meidän paikkakunnan tilanteesta on, että Kiuruvedeltä saa helposti eri huumeita. Kauppaa käydään kasvotusten, mutta myös netin kautta voi eri päihteitä hankkia.
Alle 15-vuotiaiden säännöllistä huumeiden käyttöä ei Rytkösen muukaan Kiuruvedellä ole. Kouluterveystietokyselyn pohjalta esille nousi kyllä huolestuttava ilmiö, kannabismyönteisyys. Yksittäisiä kokeiluja on myös ollut ja nuuskan käyttö on lisääntynyt. Koronan aikana myös alkoholin käyttö on jonkin verran lisääntynyt, vaikka se oli välillä laskusuunnassa.
Rytkönen kertoo, että nuorten aikuisten huumeiden käyttö on lisääntynyt ja aineet monipuolistuneet. Käyttäjien porukka on myös jonkun verran suurentunut.
– Me nuorisotyöntekijät, ja paikkakunnan monialainen ehkäisevän päihdetyön työryhmä, teemme omissa töissämme ehkäisevää ja korjaavaa päihdetyötä. Jaamme tietoa aineiden käytön haitoista ja vaaroista nuorille. Korjaava työ on myös tärkeässä roolissa. Tuemme nuoria päihteettömyyteen, tsemppaamme ja ennen kaikkea kuuntelemme ja annamme aikaa.
Nuorten elämään etsitään asioita ja tekemistä, jotka kannustaisivat päihteettömyyteen sekä auttaisivat nuoria löytämään oikeat palvelut esimerkiksi terveydenhuollon puolelta.
– Meillä on myös ala- ja yläkoululla käytettävissä ennaltaehkäisevässä päihdetyössä soten päihdetyöntekijä, joka tekee ennaltaehkäisevää päihdetyötä koko soten alueella. Hän on myös mukana kehittämässä monialaisessa tiimissä ennaltaehkäisevää päihdetyötä. Sote on myös lisännyt resursseja nuorten palveluohjaukseen.
Kiuruvedellä, niin kuin myös muissa Ylä-Savon kunnissa, on ehkäisevän päihdetyön monialainen työryhmä, jossa kehitetään ennaltaehkäisevää päihdetyötä ja annetaan nuorille tietoa ja autetaan nuoria löytämään oikeat palvelut, sekä tuetaan päihteettömyyteen.
– Huoli on kyllä paikkakunnan nuorista ja mielestäni tärkeä on tuoda lapsille ja nuorille oikea-aikaista ja faktatietoa päihteiden haitallisuudesta jo mahdollisemman varhaisessa vaiheessa. Tärkeää on myös, että olemme vanhempina ajan tasalla ja kiinnostuneita omien lapsien ja nuorten menoista sekä kaveripiiristä, sekä olemme tietoisia siitä, missä he liikkuvat. Tärkeä on myös keskustella nuoren kanssa päihteistä ja siitä, miten jo yksikin, esimerkiksi kannabiskokeilu voi koukuttaa.

Ankkuri jalkautunut hyvin

Ankkuri-tiimi on jalkautunut Rytkösen mukaan hyvin Kiuruvedelle .
– Tiimissä toivotaan varmaan, että myös me seuraamme ja puutumme nuorten päihteiden käyttöön ja välittäjien toimintaan matalla kynnyksellä. Se on myös meidän jokaisen velvollisuus niin ala-ikäisten kuin myös aikuisten nuorten kohdalla. Aktiivisella puuttumisella voidaan jollain tasolla vaikuttaa nuorten mahdolliseen lisääntyvään päihteiden käyttöön, Rytkönen sanoo.
– Voin vain omasta nuorisotyön näkökulmastani sanoa, että en usko, että kukaan nuori haluaa, että huumeet tuhoavat hänen koko elämän!
Ankkuritoiminta on moniammatillista yhteistyötä, joka kohdistuu lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen.