Vieraskynä (muokattu 25.3. 15:03) Kiuruvesilehti

Askelmerkkejä alkavalle vuodelle

Jarmo Muiniekka

ALKUVUODEN tärkein tieto on pandemiarokotusten alkaminen maassamme. Rokotukset ovat alkaneet yliopistosairaaloiden henkilökunnasta alkaen edeten sairaaloihin, terveyskeskuksiin, riskiryhmiin ja lopulta meihin tavallisiin kansalaisiin. Useimmat arviot viittaavat siihen, että rokotukset ovat maalis-hutikuussa jo pitkällä. Vapautuminen pian vuoden piinanneesta pandemiasta ja paluu normaaliin on näköpiirissä. Mutta siihen asti meidän on sinniteltävä kontaktien rajoitusten ja hygieniamääräysten kanssa.

ALKAVAN vuoden kiinnostavimpia asioita on sote-uudistuksen eteneminen eduskuntakäsittelyssä. Hallitus on jättänyt mittavan lakipaketin eduskunnan käsittelyyn 8.12.2020. Hallituksen esityksen mukaan sote-palvelujen järjestämisvastuu, erikoissairaanhoito ja pelastustoimi mukaan lukien, siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnallisille hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Palvelujen rahoitus siirtyy kokonaan kunnilta valtion vastuulle. Eduskunnan odotetaan hyväksyvän lakipaketin kesään 2021 mennessä. Nähtäväksi jää, joko nyt päästään maalin. Uudistus tuntuu jakavan mielipiteitä pitkälti hallitus- oppositio linjojen mukaisesti. Uudistuksen toimeenpanoon on Pohjois-Savossa jo kotvan aikaa valmistauduttu.

KUNNALLISVAALIT pidetään huhtikuussa. Uusi kaupunginvaltuusto aloittaa työskentelynsä kesäkuussa. Nähtäväksi jää, tuleeko vaaleihin mukaan uusia puolueita tai ryhmittymiä ja millaiseksi valtuuston kokoonpano ja voimasuhteet lopulta muodostuvat. Sen perusteella määräytyvät kaupunginhallituksen ja muiden toimielinten kokoonpanot ja kaupungin kehittämisen linjaukset. Toivon, että mahdollisimman moni käyttää äänioikeuttaan. Lähidemokratia on suomalaisen kansanvallan ydin.

OPPIVELVOLLISUUSIKÄ nousee 18 vuoteen elokuun alusta. Tavoite on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon. Oppimateriaalit, ruokailut ja opiskelun edellyttämät matkat ovat maksuttomia siihen saakka, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Ellei opiskelija itse hae lukio- tai ammatilliseen koulutukseen tai nivelvaiheen koulutukseen, kunnan tehtävä on osoittaa opiskelupaikka. Kiuruvedellä käytännössä kaikki yläkoulusta päättötodistuksen saaneet ovat saaneet myös jatko-opintopaikan joko lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Uudistus kuitenkin edellyttää muutoksia sivistystoimen budjettiin, kunhan opintojen maksuttomuuden kustannusvaikutus saadaan syyslukukauden osalta arvioiduksi. Talousarviota laadittaessa uudistus oli vielä kesken.

TALOUDEN näkymät ovat viime syksyyn verrattuna valoisammat. Kaupungin talousarvio vuodelle 2021 on 1,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Yhdessä vuoden 2020 tilinpäätöksen ylijäämän kanssa kertynyttä alijäämää saadaan jo enin osa katettua. Mutta se edellyttää, että sote menot pysyvät budjetoidussa. Isoimmat investoinnit alkavalle vuodelle ovat palvelukeskus Virranrannan remontin viimeisen vaiheen toteutus. Hankkeeseen on varattu 600 000 euroa, johon saamme ARA: n avustuksen 200 000 euroa. Jäteveden puhdistamon saneeraus jatkuu; hankkeelle on varattu 1,5 miljoonaa euroa.

KAUPUNKI varautuu käynnistämään valokuituyhteyksien rakentamisen Yhtylä- Kairikko alueelle keväällä yhdessä Savon kuituverkko Oy:n kanssa. Hankkeelle on varattu talousarviossa kaupungin omarahoitusosuutena 182 000 euroa. Hovin alueelle haetaan maaseuturahoitusta parhaillaan ELY-keskuksesta. Niin ikään kunnan luoteisosaan valmistellaan kuituhanketta yhteistyössä Pyhänet oy:n kanssa. Liittyjät ovat maatiloja tai maaseutuyrityksiä ja kotitalouksia. Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat Kiuruvedelle tulevaisuuden kilpailutekijä ja maatiloille ja yrityksille välttämätön palvelu.

TOIVOTAN kaikille kuntalaisille hyvää ja menestyksekästä alkavaa vuotta 2021.

Kirjoittaja on Kiuruveden kaupunginjohtaja