Virranrannan asukkaita rokotettiin helmikuun alussa.
Korona, Uutiset (muokattu 25.3. 17:03) Jaana Selander

Pandemia maksoi sotelle 1,5 miljoonaa euroa

Vuonna 2020 Ylä-Savon Sote -kuntayhtymä priorisoi toimiaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja joutui supistamaan osaa toiminnasta väliaikaisesti sekä ohjaamaan lisäresursseja terveyspalveluihin pandemian hillitsemiseksi. Kuntayhtymän toimintakulut vuonna 2020 olivat edellisvuoden tasoa ja alle maa keskiarvon.

Maaliskuussa 2020 yhtymähallitus käsitteli muun muassa palvelutoiminnan väliaikaista supistamista tai lakkauttamista sellaisissa toiminnoissa, joissa ei voitu taata riittävää terveysturvallisuutta. Covid-19 epidemian hoitaminen edellytti myös lisäresursointia terveyspalveluihin, kuten esimerkiksi osastotoimintaan, tes-taukseen ja jäljitykseen sekä infektiotautien hoitoon. Kevättä leimasi myös räjähdysmäisesti kasvanut suojainten tarve. Yksi yhtymähallituksen vaativimmista päätöksistä oli asumispalveluyksikkö Kallionsydämen haltuunotto muutaman päivän valmisteluajalla.

Pandemiatilanne vaikutti kuntayhtymän talouteen sekä maksu- ja myyntituottojen alenemisena ja kustannusten merkittävää kasvua. Esimerkiksi koronavirustestaus maksoi kuntayhtymälle 528 000 euroa ja suojavarusteet noin 540 000 euroa. Lisäksi henkilöstökustannuksia kirjattiin pandemiatilanteen hoitamiseen 403 000 euroa. Palvelutoiminnan rajoitukset merkitsivät vastaavasti kustannusten säästöjä. Palvelutoiminta palautui ennalleen alkusyksyn aikana.

Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna kuntien maksuosuudet ylittyivät yhteensä 1,1 miljoonaa euroa/0,7 prosenttia.