Myyntipäällikkö Risto Hämäläisen edustama Suomalainen Lehtipaino edistää kestävää kehitystä ja minimoi toiminnastaan aiheutuvat ympäristövaikutukset.
Uutiset (muokattu 6.4. 15:06) Jaana Selander

Kiuruvesi-lehti painetaan kotimaiselle paperille

Kiuruvesi-lehti painetaan kotimaiselle paperille Suomalaisessa Lehtipainossa Kajaanissa. Paperia kuluu 290 kiloa yhden Kiuruvesi-lehden painamiseen, kun painos on noin 5000 kappaletta ja lehdessä on sivuja 24.

Kiuruvesi-lehdessä käytettävä paperi tulee UPM:n Jämsänkosken tehtaalta. Suomalainen Lehtitalo käyttää kaikessa tuotannossaan kotimaista paperia.
Sanomalehtipaperin tuotanto oli vaarassa loppua Suomesta, kun UPM elokuun lopussa 2020 päätti Jämsän Kaipolan-tehtaan sulkemisesta. Jämsänkosken tehtaalla voidaan nyt valmistaa kaikkia SC- ja sanomalehtipaperilajeja.

UPM on maailman suurin EU-ympäristömerkin saanut sanomalehti- ja toimistopapereiden sekä graafisten papereiden valmistaja. Ympäristömerkkien lisäksi kaikilla liiketoiminnoilla on FSC- ja/tai PEFC-sertifikaatit puun alkuperälle. Se tarkoittaa, että kaikissa tuotteissa käytetty puu on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä.

Noin 15 000 kiloa paperia

Kiuruvesi-lehti ilmestyi viime vuonna 52 kertaa, sivuja näissä numeroissa oli yhteensä 1 156. Keskimääräinen lehden sivumäärä oli 22.

Kiuruvesi-lehteen käytettiin vuoden aikana paperia noin 15 000 kiloa, kun yhteen, 24-sivuiseen lehden numeroon menee paperia noin 290 kiloa.
Yhdestä isosta tukkipuusta tai tenniskentän kokoisen alueen harvennuspuista saadaan kuutiometri puuta. Kuutiometristä puuta valmistuu noin 1 200 kappaletta 50–60-sivuisia sanomalehtiä. Yhteen tämän laajuiseen sanomalehteen tarvitaan noin 0,85 litraa puuta.

Paperin raaka-ainetta on Suomessa runsaasti. Suomi on yksi maailman metsäisimmistä maista, maapinta-alasta metsää on 86 prosenttia.
Yksi suomalainen kuluttaa keskimäärin noin 230 kiloa paperituotteita vuodessa (Metsäteollisuus ry 2010).

Suomessa metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Suomessa hakatun metsän tilalle on kasvatettava uusi metsä.

Hiilijalanjälki pieni

Keskimäärin suomalainen käyttää päivittäin noin 30 minuuttia sanomalehden lukemiseen.

Vuonna 2005 suomalaisten kotitalouksien kulutuksen aiheuttamista ilmastovaikutuksista sanomalehtien, kirjojen ja paperituotteiden osuus oli melko pieni (noin 1 %), kun suurimmat ilmastovaikutukset aiheutuivat asumisesta (28 %), elintarvikkeista (16 %) ja autoilusta (13 %).

Suomen paperiteollisuus tuottaa vuosittain noin 11 miljoonaa tonnia paperi- ja kartonkituotteita. Suurin osa tuotetusta paperista ja kartongista (yli 90%) viedään ulkomaille.
Euroopassa paperin keräysaste on keskimäärin yli 70 prosenttia. Mutta edes paperia ei voida kierrättää loputtomiin.

Puukuituja voidaan kierrättää noin seitsemän kertaa, mutta sen jälkeen niistä tulee liian lyhyitä ja heikkoja, jotta niistä voitaisiin enää valmistaa paperia. Tämän jälkeen kuidut voidaan vielä polttaa energiaksi.

UPM on maailman johtava keräyspaperin käyttäjä graafisen paperin tuotannossa. Viime vuonna yhtiö käytti keräyspaperia yhteensä noin 2,8 miljoonaa tonnia.
Kaikesta UPM:n paperintuotannossa käyttämästä raaka-aineesta kolmannes on kierrätyskuitua.

Metsät ovat osa kiertokulkua, jolla voidaan keventää ilmakehän hiilidioksidikuormaa.
Tämä kiertokulku alkaa metsän puista ja ulottuu puu- ja paperituotteisiin, jotka toimivat koko elinkaarensa ajan maapallon hiilivarastona ja auttavat vähentämään ilmastonmuutosta.