Vieraskynä (muokattu 6.4. 13:46) Jaana Selander

Nautakarjatalous on tulevaisuuden juttu

Ilpo Lukkarinen

Maatalouden kehitys on ollut hurjaa. Kiuruvedellä oli 1960-luvulla 1700 maitotilaa ja 1990-luvun alussa maitoa tuotettiin 32 miljoonaa litraa. Vuoden 2020 lopussa Kiuruvedellä oli reilu 100 maitosuomalaista tilaa, jotka tuottivat 58 miljoonaa litraa maitoa.

Kymmenien miljoonien maitolitrojen jalostusta Kiuruvedellä ei enää ole. Onneksi on lähellä. Valion Lapinlahden tehtaat ovat suomalaisittain ja kansainvälisestikin erittäin kilpailukykyisiä. Lapinlahdella kiuruvetinen huippulaatuinen maito jalostuu korkeatasoisiksi tuotteiksi, joita viedään kotimaan lisäksi kymmeniin maihin ympäri maailmaa.

Maidonjalostusketjun onnistumista kuvaa, että Suomessa maidon tuottajahinta on noin 5 senttiä litra EU:n keskimääräistä hintaa korkeampi. Tuottajahintaa tulisi saada ylöspäin nykyisestä tuotantokustannusten nousematta, jotta yrittäjien työlleen saama tuntipalkka ei jäisi nykyistä enempää jälkeen yleisestä kehityksestä. Alan houkuttelevuuden säilyttämiseksi tämä on tärkeää myös koko Kiuruvedelle.

Hurjaa on kehitys ollut. Millaista mahtaa olla jatkossa? Näyttää sille, että vauhti ei ole hidastumassa. Maitoalalle tulevaisuudessa menestymisen kannalta tärkeitä asioita ovat maitomäärien hallinta, vastuullisuus, ilmastokysymykset ja eläinten hyvinvointi.

Tuottajahinnan ja maitoalan vakauden turvaamiseksi Valioryhmässä siirryttiin sopimustuotantoon vuoden 2021 alussa. Jokaiselle maitotilalle määritettiin litramääräinen sopimusmäärä. Lähivuosina tavoitteena on maitomäärien maltillinen alentaminen, jotta Valion tehtaiden maitojauhekapasiteetti saadaan riittämään, vältetään investoinnit heikkoa tilityshintaa antavaan perusmaitojauhetuotantoon ja voidaan panostaa parempaa tilityshintaa antaviin, sekä maailmalla kysyttyihin lisäarvojauheisiin. Tilatasolla on nyt tärkeää optimoida maidontuotanto olemassa olevaan sopimusmäärään.

Ilmaston kannalta monet näkevät naudat ongelmana, koska märehtimisen synnyttämä metaani on kasvihuonekaasu. Valioryhmässä emme halua olla ilmastoasioissa ongelma, vaan osa ratkaisua. Tavoitteena on hiilineutraali maito vuoteen 2035. Keskeistä on maitotiloilla tapahtuvat toimet nurmen hiilensidonnassa maaperään ja lannan bioenergian hyödyntäminen. Nämä synnyttänevät uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös Kiuruveden nautakeskittymälle.

Eläinten terveys ja hyvinvointi ovat menestyvän nautakarjatalouden kulmakiviä. Eläinten hyvinvointi ja taloudellisesti kannattava karjatalous kulkevat käsikädessä. Lehmät ovat kuin huippu-urheilijoita, joita maitotilayrittäjät hoitavat ja valmentavat. Tilojen toiminnan kehittyessä hyvinvointi tulee ottaa koko ajan huomioon. Toivottavasti näemme jatkossakin nautoja laiduntamassa jopa nykyistä enemmän.

Nurmeen perustuva nautakarjatalous on tulevaisuuden juttu ja keskeinen osa suomalaista ruuantuotantoa sekä huoltovarmuutta.

Kirjoittaja on Osuuskunta Maitosuomen toimitusjohtaja