Uutiset (muokattu 20.1.2021) Anu Laitinen

Päivävastaanoton alimitoitetut reurssit vääristävät päivystystoimintaa

TERVEYDENHOITO Kiuruveden terveyskeskuksen päivystyskäyntejä on neljä kertaa enemmän kuin maan keskitaso. Ylä-Savon Sote alueella vain Vieremällä toteutuu keskimääräinen taso. Muilla kolmella alueella päivystyskäynnit ovat selkeästi korkeammalla.
Perusterveydenhuollon päivystyskäyntien määrä on valtakunnallisesti noin 250-500 potilaskäyntiä 1000 asukasta kohden vuodessa. Ylä-Savon Sote alueella valtakunnallisiin lukuihin pääsee vain Vieremän kunnan väestö, jonka päivystyskäyntien määrä jää 340 käyntiin 1000 asukasta kohden. Iisalmen osalta päivystyskäyntejä on noin 800/1000 asukasta, kun taas Kiuruveden ja Sonkajärven luvut ovat luokkaa 1400/1000 asukasta.
– On täysin selvää, etteivät erot päivystyspalvelujen käytössä selity erilaisella sairastavuudella kuntien väestössä, kertoo Ylä-Savon Soten päivystys- ja lääkinnällisten tukipalvelujen ylilääkäri Jarno Rieppo.
– Vieremän tilannetta selittää omat virkalääkärit. Siellä ehditään hoitaa potilaiden asiat virka-aikaan, jolloin painetta päivystysajan lääkäriajoille ei ole.
– Toiminnan kehittämisessä tulemme tähtäämään päivävastaanottotoiminnan resurssien kehittämiseen. Päivystystoimintaa kehitetään vastaamaan päivystystoiminnan kiristyviä laatuvaatimuksia. Alueemme väestön tulee jatkossakin pystyä luottamaan saavansa tasokasta päivystys ja ensihoitopalvelua sairastuttuaan äkillisesti, Rieppo vakuuttaa.