Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Suurkuntahanke estettävä

SUOMEN Kuvalehti esitteli perjantaisessa numerossaan kuntauudistuksen salaisen kuntakartan, jonka valtiovarainministeriö aikoo julkistaa helmikuussa. Sen mukaan Suomeen jäisi noin 70 kuntaa, kun nykyisin niitä on 336.
Kartan mukaan Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi, Keitele, Pielavesi, Lapinlahti ja Iisalmi muodostaisivat yhden suuren kunnan.

VALTUUSTON puheenjohtaja Eero Lämsä (kesk.) ei missään nimessä hyväksy ylhäältä ohjattuja kuntaliitoksia.
Pakkoliitokset ovat perustuslain hengen vastaisia, sillä perustuslaki turvaa kuntien itsemäärämisoikeuden.
– Hallitus harjoittaa rujoa politiikkaa, joka synnyttää vastarintaa, Lämsä huomauttaa.
Lämsä kuitenkin jatkaa, ettei hän ole kuntien yhdistämistä vastaan, mutta hyväksyy vain ne siinä tapauksessa, että suurempien kuntien muodostamisessa on järkeä. Pieniä kuntia voidaan liittää yhteen, jos kombinaatiossa saadaan aikaan kustannussäästöä ilman, että lähipalvelut heikkenevät.
– Mutta kuntien yhdistämisessä pitää lähteä aina liikkeelle yhteisestä tahtotilasta ja valmiudesta, Lämsä alleviivaa. Ylä-Savon alueella innokkuutta yhdistymisiin ei ole ollut.
Lämsän mielestä nyt tulisi käydä läpi, mitkä ovat kunnan tehtävät ja mitä hyötyä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen, opetuksen ja elinkeinojen yhdistämisestä koituisi. Eli voidaanko palvelut tuottaa edullisemmin uudessa suurkunnassa niin, että lähipalvelut säilyvät. Entä tuottaako yhdistyminen elinkeinopuolelle uusia innovaatioita?
Lämsän mielestä kuntauudistuksen kanssa tulisi toteuttaa lähipalvelulaki, ettei yksikään kunta joudu toista heikompaan asemaan palvelujen saatavuuden suhteen.
Lämsä pelkää, että väkinäisissä yhdistymisissä reuna-alueiden palvelujen saatavuus heikkenee.
– Kuntia yhteenliittämällä kun huoltosuhde säilyy nykyisellään. Ei se siitään parane.
Myöskään hallinnosta ei yhdistymisissä saada aikaan suurempia säästöjä.
– Jos Ylä-Savoon syntyisi uusi suurkunta nykyiselle Sote-alueelle, siinä tilanteessa kuntayhtymä purettaisiin ja suurkuntaan perustettaisiin perusturvalautakunta. Soten toimitusjohtajasta tulisi perusturvajohtaja. Hallinnon purkaminen olisi siis niin pieni säästö, ettei se kustannusongelmaa ratkaisisi.
Lämsä ei usko, että nyt Suomen Kuvalehdessä esillä ollut kuntajako toteutuu, mutta huomauttaa, että jos maan hallitus on yksimielinen esitetystä kuntakartasta, sillä on mahdollisuus vähentää eri lainsäädäntöjen kautta kuntamäärä esitettyyn 70:een.
– Tätä suunnitelmaa on nyt vastustettava kaikin keinoin, sanoo Lämsä.