Uutiset (muokattu 20.1.2021) Anu Laitinen

Maitokiintiöiden loppu

KIURUVEDELLÄ vieraillut Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen haluaa ampua alas ajatuksen, että maitokiintiöiden poistuminen korvattaisiin samanlaisella järjestelmällä, mutta joka kantaisi eri nimeä.
– Keskusteluja käydään tulevista malleista, mutta kaikki on vielä auki. On hyvä, että myös maitoalan sisällä käydään omia keskusteluja.
Maitokiintiöiden poistumista Koskinen ei pidä uhkana Suomen maitotaloudelle, sillä hän näkee vahvan osuustoiminnan kantavana voimana.
– Keskusteluissa on pohdittu tuotannonohjausmalleja ja jatkossa voidaan miettiä mikä rooli on hallinnolla ja mikä osuuskuntatoiminnalla.
Ne maitotilat, joiden investoinnit on sidottu maitokiintiöihin, eivät pääse irti velvollisuudesta hankkia maitokiintiötä täyteen. Kuluvan vuoden aikana tehtyjä investointitukipäätöksiä ei ole enää sidottu maitokiintiöihin.
– Toivon, että tulevat ratkaisut alentaisivat kiintiöhintaa. Juridisesti on mahdotonta, että maitokiintiöön sidotut investointituet vapautettaisiin velvollisuudesta.
Kustannustehokkuus on avainasia maidontuotannon kannattavuudessa. Maitokiintiöiden poistuttua säästöt nuosseevat yhä tärkeämmiksi. Tilakoot kasvavat ja koneiden tarve kasvaa. Teknologian kehitys ja koneiden yhä kasvava koko nostaa koneiden ostohintoja.
– Niin viljelyssä kuin maidontuotannossakin kannattaa pohtia konehankintojen kannattavuutta. Kannattaako itse investoida esimerkiksi puimuriin vai ostaa palvelu ulkopuolelta, Koskinen pohtii.
Hän kehoittaa maatalouden toimijoiden ottamaan mallia metsätalouden puolelta.