Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Emo sulautuu tyttäreen

KIURUVEDEN Sanomalehti Osakeyhtiö sulautuu Kiuruvesi Lehti Osakeyhtiöön vastavirtasulautumisella. Sulautumisen syynä ovat lehtiyhtiön toiminnan rationalisointi ja liiketaloudelliset kustannussäästöt. Käytännössä sulautuminen merkitsee hallinnon keventymistä, päätöksenteon yksinkertaistumista ja nopeutumista. Kiuruvesi Lehti Oy aloittaa toimintansa huhtikuun 2013 alusta.
Kiuruvesi Lehti Oy omistaa 100-prosenttisesti vastaanottavan Sanomalehti Oy:n osakkeet. Osakkaita lehtiyhtiössä on 171, osakkeita 65 691 kappaletta. Sanomalehti Oy:n osakkeenomistajat saavat vastineeksi omistamaansa osaketta kohden yhden uuden Kiuruvesi Lehti Oy:n osakkeen, joten osakkeenomistajien omistusta tai oikeuksia ei fuusiossa loukata.