Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Teurastamon elinmahdollisuus selvitetään

KIURUVEDEN kaupunki, Future food-hanke ja Ylä-Savo Kehitys Oy lähtevät selvittämään, onko Kiuruvedelle edellytyksiä perustaa osakeyhtiötä lähilihan tuotantoon, jalostukseen sekä teurastamotoimintaan. Kiuruvedellä on hyvät edellytykset lihanjalostukselle, sillä 150 kilometrin säteellä Kiuruvedestä on 70 prosenttia Suomen naudanlihantuotannosta, Kiuruvesi yksin tuottaa vuosittain 2,83 miljoonaa kiloa naudanlihaa.
Hankkeen ensimmäinen vaihe etenee niin, että vuoden alusta ryhdytään selvittämään raaka-aineen saatavuutta, logistiikan kannattavuutta, tuotannon edellytyksiä, investointitarvetta, innovatiivisia ratkaisuja lähilihatuotteiden tuotteistukseen ja pakkaamiseen. Tutkittavaksi tulevat niin ikään uudet lähielintarvikkeiden markkinointi- ja myyntikanavat.
Hankkeen toisessa vaiheessa tarkoituksena on selvittää perustettavan liiketoiminnan malli, tuleeko kyseeseen osakeyhtiö vai osuuskunta sekä se, onko tuottajilla halukkuutta osallistua tuotantoyhtiön toimintaan investoijina ja osaomistajina. Vaihtoehtona on koko tuotanto- ja jalostusketjun organisointi osuuskuntapohjalta osakeyhtiön sijaan.

KIURUVEDEN kaupunki on kaavoituksessa osoittanut ja varannut rakennuspaikan teurastamolle, paikka on varattu myös maakuntakaavassa. Teurastamon paikka on valtatien varressa.Teurastamon tuotantoala olisi noin 1000-3000 neliötä.
Teurastamo, lähilihan tuotanto ja jalostus edellyttävät, että päivässä teurastetaan vähintään 30 nautaa tai 50-60 lammasta. Kun kuljetukset, markkinointi ja myyntitehtävät otetaan laskuun, työllistäisi teurastamo toimiessaan parikymmentä henkilöä.
Hankkeeseen varataan yhden henkilötyövuoden palkkasumma. Hanketta hallinnoi Ylä-Savon Kehitys. Hankkeen rahoitus: Pohjois-Savon Liitto 112 000 euroa, Ylä-Savon Kehitys 38 000 euroa ja Kiuruvesi 10 000 euroa, yhteensä 160 euroa. Tarkoituksena on rekrytoida projektipäällik