Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Piispa tarkastaa seurakunnan

PIISPA Jari Jolkkonen seurueineen tarkastaa Kiuruveden seurakunnan viikonvaihteessa. Tarkastus on alkanut jo puoli vuotta sitten, mutta se huipentuu piispan vierailuun perjantaina ja sunnuntaina. Kaikelle kansalle avoimia tilaisuuksia piispantarkastuksessa ovat keskustelutilaisuus maailmankatsomuksesta perjantaina 29.11. seurakuntatalossa klo 19.00 – 20.30, alustuksena ote näytelmästä ”Turhan ihmisen päiväkirja” . Piispanmessu on kirkossa sunnuntaina 1.12. klo 10.00, liturginina toimii kirkkoherra Risto Pentikäinen, saarnan pitää piispa Jari Jolkkonen, noin klo 11.30 on lähetyslounas.
Kirkkoherra Risto Pentikäiselle sana piispa tuo mieleen opiskeluajat.
– Tein progradu-tutkielman aiheesta ”Kirkon ykseys ja harhaopit Ignatios Antiokialaisen mukaan”. Ignatios oli Syyrian Antiokian piispa, joka matkalla marttyyrikuolemaan Roomaan kirjoitti seitsemän kirjettä Vähän Aasian seurakunnille. Hän on kirjoittanut kirjeensä evankeliumien syntyaikoina, todennäköisesti jopa ennen Johanneksen evankeliumia. Kuitenkaan hänen kirjoituksiaan ei ole laskettu pyhien kirjoituksien joukkoon.
Piispa, episkopos tarkoittaa paimenta. Uuden testamentin kirjeissä käy ilmi, että seurakunnassa saattoi olla kaksikin paimenta. Ignatios Antiokialainen edustaa ensimmäisenä kristittynä kirjoittajana monarkkista piispuutta. Se tarkoittaa sellaista seurakuntajärjestystä, jossa seurakunta kokoontuu yhteen piispan ja presbyterien johdolla. Jokaisessa seurakunnassa tuli Ignatioksen mukaan olla piispa. Käytännössä Ignatioksen piispa vastaa meidän kirkkoherraa.
Ignatios kirjoittaa kirjeessään efesolaisille mm. näin: ”Näin teidän sopii juosta yksimielisinä piispanne kanssa niin kuin teettekin. Ovathan kunnianarvoiset Jumalan arvon mukaiset presbyterinnekin liitettyinä kuin kielet kitaraan. Siksi kaikuukin, kun keskuudessanne vallitsee yksimielisyys ja sopusointuinen rakkaus, laulu Jeesuksen Kristuksen kunniaksi. Myös yksilöinä teidän tulee ottaa paikkanne kuorossa, jotta äänenne yksimielisyydessä sointuisivat yhteen ja te ykseydessä virittäisitte Jumalan sävelmän ja laulaisitte yhteen ääneen Jeesuksen Kristuksen kautta Isälle, jotta hän kuulisi teitä ja niin myös tuntisi teidät hyvistä teoistanne Poikansa jäseniksi. On siis hyödyllistä, että te elätte moitteettomassa ykseydessä, jotta te myös jatkuvasti olisitte osallisia Jumalasta.” Ign. Ef. 4