Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Akuuttivastaanotto käynnistyy

KIURUVEDEN terveyskeskuksessa käynnistyy vuoden alusta akuuttivastaanottokokeilu. Kokeilu tuo muutoksen nykymuotoiseen päivystykseen. Akuuttivastaanotolle tullaan kuten päivystykseen, eli kiireellisen hoidon arvioinnin tarpeessa.

UUTTA akuuttivastaanotolla on se, että sinne ei ole ajanvarausta ja hoidon tarpeen arvioi ensin sairaanhoitaja. Hoitaja hoitaa potilaan itsenäisesti tai lääkäriä konsultoiden tai potilasan tutkivat yhdessä hoitaja ja lääkäri.
Akuuttivastaanotolla voidaan myös arvioida, tarvitseeko potilas jatkossa mahdollisesti ajan ajanvarauslääkärille päivävastaanotolle tai lähetteen erikoissairaanhoitoon.
Ylä-Savon Sote -kuntayhtymän päivystyksen- ja avoterveydenhuollon ylilääkäri, dosentti Jarno Rieppo sanoo, että Iisalmen terveyskeskuksessa akuuttivastaanotosta on hyvät kokemukset, jonoja ei ole muodostunut ja toiminta on tehostunut.
– Potilaan kannalta akuuttivastaanotossa verrattuna nykymuotoiseen päivystykseen ei ole suurempaa muutosta, suurin muutos koskee hoitohenkilökunnan työtapaa, kiteyttää Rieppo.
Akuuttivastaanotolla potilaita on vastaanottamassa kaksi hoitajaa, mikä nopeuttaa ihmisten hoidon arviointiin pääsyä. Päivystyksen perinteisessä mallissa potilaat taas jonottavat yhdelle lääkärille. Jatkossa poliklinikalle ei varata aikaa puhelimitse, vaan hoitajan vastaanotolle mennään vuoronumerolla. Toki potilasohjausta annetaan edelleen myös puhelimitse.
Riepon mukaan uuden mallin pitäisi tehostaa, jouhevoittaa ja jopa parantaa kiireellistä hoitoa sekä koko hoitoketjua. Päivystys on ollut tähän saakka erillinen osa, akuuttivastaanottokokeilussa yhteistyö muun terveyskeskusorganisaation kanssa saadaan tehokkaammin toimimaan, kun potilas on mahdollisesti jo määrätty kokeisiin akuuttivastaanotolla ja lääkärin ajanvarausvastaanotolle tullessaan hänellä on tulokset mukanaan.
Rieppo kertoo, että suurin osa hoidon arvioinneista hoituu hoitajan vastaanotolla, vajaaseen puoleen asiakaskäynneistä tarvitaan lääkärin apua. Rieppo jatkaa, että missään muualla terveyskeskuksessa lääkäri ei ole niin helposti saatavilla työtiimiin kuin tässä akuuttivastaanottomallissa.
Sairaanhoitajia on koulutettu Ylä-Savon Sote -kuntayhtymässä itsenäiseen hoitoon vuodesta 2009 alkaen sekä osa henkilökunnasta on kouluttautunut ammattikorkeakoulun järjestämässä itsenäisen vastaanottotyön koulutuksessa.
– Parasta oppimista on itse hoitotilanne, jossa on mukana lääkäri. Akuuttivastaanotolla hoitaja on mukana aina, kun lääkäriä tarvitaan.