Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Liitokset ja keskittäminen eivät edistä hyvää

KAUPUNGINHALLITUKSEN puheenjohtaja Sari Tikkanen (kesk.) myöntää, että sosiaali- ja terveydenhuolto kaipaa uudistusta ja viittaa ennen joulua julkistettuun valmistelutyöryhmän loppuraporttiin koskien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta.
– Yksi peruste uudistustarpeelle on sote-puolen kustannusten etääntyminen kuntien kantokyvystä. Alkuperäinen tarkoitus oli saada aikaan nykyistä selkeämpi malli, mutta toisin kuitenkin näyttäisi käyvän. Huolestuttavaa onkin, että monet asiantuntijat pitävät sote-uudistuksen valmisteluryhmän loppuraporttia jopa monimutkaisempana kuin mikä nykytilanne on. Päätyykö loppuraportti laiksi asti, on vielä kysymysmerkki, pohtii Tikkanen.
Kiuruveden kannalta valitettavaa loppuraportissa on Tikkasen mukaan järjestämisvastuun toteuttaminen pääsääntöisesti vastuukuntamallilla. Kiuruvesi olisi mukana sote-alueessa, mitä operoisi Pohjois-Savon maakunnan keskuskaupunki Kuopio.
– Kiuruveden tahto olisi toteutunut paremmin kuntayhtymämallissa ja sielläkin äänileikkurin säilyttämisellä. Maan hallituksen linjaus sen sijaan on, että äänileikkureita ei tule sallia. Äänileikkuri olisi rajannut suurten kuntien, kuten Kuopion, edustajien äänimäärää ja olisi siten estänyt yhtä kuntaa käyttämästä määräysvaltaansa suhteessa pienempiin kuntiin.
Kaiken kaikkian Tikkanen luonnehtii loppuraporttia sekavaksi, siinä mukana olevien monien tasojen vuoksi. On varsinaisia sote-alueita ja niiden lisäksi perustason alueita ja vielä ohjaavana tahona viisi erva- eli erityisvastuualuetta. Näiden lisäksi tarvitaan vielä valtakunnallista ohjausta eli ns. ervojen ervaa.
Tikkanen muistuttaa, että uudistuksen yksi tavoite oli saattaa perus- ja erikoissairaanhoitoa lähemmäksi toisiaan ja vielä niin, että painopiste siirtyisi erikoissairaalatason hoidosta terveyskeskuksiin ja jopa sairauksien ennaltaehkäisyyn.
– Miten tämä tavoite voisi toteutua, kun järjestämisvastuuta hajotetaan laajan tason sote-alueille ja perustasolle? Loppuraporttiin näyttäisi olevan kirjattu tausta-ajatuksena kuntaliitokset ja keskittäminen. Nämä periaatteet eivät edistä kiuruvetisen ihmisen hyvää. Toivon, että loppuraportti ei koskaan sellaisenaan toteudu. Se ei olisi Kiuruveden, eikä koko Suomenkaan etu, Tikkanen ajattelee.