Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Kiuruvedeltä ei vastuukuntamallille

Kiuruveden kaupunki ei hyväksy sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvää lakiesitystä sellaisenaan, lakiesitys kiertää parasta aikaa lausunnolla kunnissa. Kiuruvesi torjuu muun muassa vastuukuntamallin ja pitää parempana mahdollisuutta hoitaa palvelut kuntayhtymäpohjalla.

Lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien.
Kiuruveden kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle, että erikoisosaamista ja kalliita investointeja vaativat palvelut on syytä keskittää esimerkiksi sote-alueelle. Saatavuus ei saa olla yksinomaan peruste palvelujen keskittämiselle. Edelleen kaupunginhallitus huomauttaa, että lähipalvelut on määriteltävä tarkasti.Laissa tulee antaa mahdollisuus järjestää sote-palveluja myös perustason alueilla.

Perustasolla puolestaan tulee olla mahdollisuus järjestää ne palvelut, jotka katsotaan tarkoituksenmukaisiksi ja mitkä kunnat pystyvät resursoimaan, esimerkiksi ns. peruserikoissairaanhoidon palvelut. Lailla ei tule pakottaa kuntia purkamaan jo toimivia sote-yhteistyöalueita, kuten Ylä-Savon sote -kuntayhtymää. Edelleen todetaan, että perustason alueen järjestämisvastuulla tulisi olla vähemmän palveluja.

Laissa ei mitenkään perustella, miksi alle 20 000 asukkaan kunnilla/kaupungeilla ei ole järjestämisoikeutta. Toisaalta 50 000 asukkaan rajaus sote-alueille voi johtaa nykyisten toimivien sairaanhoitopiirien tasoisten järjestämisorganisaatioiden pilkkoutumiseen.

Kiuruveden kaupunginhallitus ei hyväksy menettelyä, jossa perustason alueen on haettava sosiaali- ja terveysministeriöltä järjestämislupaa peruserikoissairaanhoidon palveluille, vaan se tulee korvata perustason ja sote-alueiden välisellä sopimusmenettelyllä.
Kiuruveden kaupunginhallitus edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon lakiin on määriteltävä lähipalvelut tarkasti. Kuva: Jaana Selander.