Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Avoimuutta päätöksentekoon

VASEMMISTOLIITON Sirpa Piippo esitteli tarkastuslautakunnan raportin viime vuoden toiminnasta valtuustolle maanantaina. Piippo on lautakunnan puheenjohtaja.
Päällimmäisenä vaatimuksena lautakunnalla oli päätöksenteon avoimuuden parantaminen ja hyvä hallintotapa.
– Kaupunginhallituksen ei-julkisella listalla oli viime vuonna useita asioita, joiden käsittelemiseen salaisena ei olisi löytynyt perusteita, Piippo huomautti.
Tarkastuslautakunta toivoi niin ikään, että jatkossa lautakuntien päätösehdotusten laadintaan paneudutaan niin, että ehdotuksen pohjalta voidaan tehdä päätös, eikä asioita siirretä kokouksesta toiseen. Piippo käytti esimerkkinä muualla työssäkäyvien tukea.
Kokonaisuutena kaupungin taloudelliset tavoitteet toteutuivat lautakunnan tarkastuksen mukaan varsin hyvin, lukuun ottamatta Ylä-Savon Sote -kuntayhtymän maksuosuuden kehitystä. Toisaalta lautakunta huomauttaa, että kuntayhtymän taloutta ja toimintaa oli vaikea seurata, koska raportointi ei ollut ajantasaista ja oli osin puutteellista.
Lautakunta kritisoi myös sitä, ettei kaupunki tehnyt kuntayhtymän kanssa palvelusopimusta.
Kaiken kaikkiaan tarkastuslautakunta oli huolissaan kaupungin velasta, joka ei enää saisi nousta.
– Kaupungin suhteellinen velkaantuneisuusaste on 54,2 prosenttia. Lainamäärä on asukasta kohti laskettuna noin 534 euroa suurempi kuin kunnissa keskimäärin (2 540 euroa/as), huomautti Piippo.
Mainittakoon vielä, että lautakunnan mielestä Kiuruveden Yrityskiinteistöt Oy:n hallituksessa olisi hyvä olla enemmän yritystoiminnan ja rakennusalan asiantuntemusta.