Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Pyrkimys nollatulokseen

KIURUVEDEN kaupunginhallitus on antanut palvelukeskuksille vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman valmisteluohjeen sekä palvelukeskuskohtaiset talousraamit. Ohjeiden mukaan Kiuruvesi pyrkii talousarviossaan nollatulokseen. Vuoden 2013 tilinpäätös oli 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Verotulot on arvioitu nykyisillä veroprosenteilla. Kaupunginvaltuusto päätti tuloveroprosentista (20,75) marraskuussa 2014. Vuonna 2015 verotuloja arvioidaan kertyvän noin 24,2 miljoonaa euroa. Verotuloja arvioitaessa pohjana on käytetty Kuntaliiton veroennustetta. Verotuloista saadaan uusi ennuste elo-syyskuussa. Kuntaliiton alustavan arvion mukaan vuoden 2015 valtionosuudet ovat noin 29,6 miljoonaa euroa. Luku tarkentuu myöhemmin syksyllä.
Raamin mukaan palvelukeskusten toimintakuluja tulee vähentää noin -2,8 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Toimintatuottojen tulee puolestaan kasvaa noin 3,7 prosenttia vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Investoineille varataan noin 2,7 miljoonaa euroa, missä on laskua edellisiin vuosiin pari miljoonaa euroa. Lainakanta pysyy samana, 29,6 miljoonassa eurossa.
Ohjeistuksessa todetaan, että talousarvion palkkausmäärärahojen tulee perustua tiukasti kaikilta osin toiminnan edellyttämään henkilöstömäärään ja että toiminnat järjestetään mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti, päällekkäisyydet ja kustannuksia lisäävät tulosalueiden väliset raja-aidat on poistettava. Kaikki rakenteelliset muutokset ja eläköitymiset käytetään täysimääräisesti hyväksi (poikkeuksista päättää kaupunginhallitus). Samat asiat koskevat myös suunnitelmavuosia 2016 -2017.