Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Viljelijöiden hallinnollista taakkaa on kevennettävä

MAA- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jari Leppä (kesk) kritisoi jatkuvasti paisuvaa hallintoa, joka rasittaa viljelijöitä kohtuuttomasti. Hän kiitteli Juha Sipilän hallitusta, mikä on ryhtynyt turhien normien ja sääntelyjen purkamiseen. Lepän mukaan hallinto viljelijää varten, eikä viljelijä hallintoa varten. Leppä avasi Viljo-messut ja Viljotar-karjanäyttelyn perjantaina. Viljo-messuilla kävi kolmen päivän aikana 8 000 messuvierasta.

ESIMERKKINÄ hallinnoinnista käy nitraattiasetuksen valmistelu ja asetuksen tulkinnat.
– Valmistelussa ympäristöhallinnossa käytiin akateemista keskustelua muun muassa peltojen kaltevuuksista, minne voi lantaa levittää, lietesäiliöiden lastauspaikkojen asfaltoinnista, lannan patteroinnin ajankohdista ja paikoista. Tämä keskustelu, valmistelu ja siitä seuranneet tulkinnat olivat vahvasti irti käytännön toimintatavoista ja nykyaikaisista menetelmistä. Tämä osoitti myös hallinnon vieraantumisen käytännön maataloudesta. Perusteena hallinto käytti ympäristönäkökulmaa, mutta tuli samalla avanneeksi tietä keinolannoitteille, lannan ja muiden kiertolannoitteiden kustannuksella, vaikeuttaneeksi Luomu-tuotantoa ja edistäneeksi fossiilisten polttoaineiden kulutusta, sanoi Leppä Viljo-messujen avajaisissa perjantaina.
Viljelijä kohtaa hallinnon jatkuvan monimutkaistumisen ja etääntymisen käytännön työstä, omassa arjessaan jatkuvasti ja koko ajan, alleviivasi Leppä.
– Olen muutoinkin perin juurin kyllästynyt ja myös pettynyt maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, Eviran ja Mavin hallinnolliseen toimintaan ja asenteeseen. Olen kuullut lukemattomia kertoja näiltä tahoilta, kuinka nyt on hallinnossa aloitettu säädösten järkeistäminen, hallinnollisen taakan keventäminen ja byrokratian karsiminen. Ja mitä on tapahtunut – säädökset ovat yhä enemmän irti arjesta, ne monimutkaistuvat ja viljelijän hallinnollinen taakka kasvaa.

SUOMALAINEN ruuantuottaja on nyt kovilla. Se tuli esiin monessa yhteydessä Viljo-messuilla. Myös Leppä toi esiin, kuinka kannattavuus on heikko ja maksuvalmius lukuisilla tiloilla kriittisellä rajalla.
– Tähän on välttämättä saatava muutos. Markkinoiden on toimittava tasapainoisemmin ja tukipolitiikan tuotantoa kannustavalla tavalla. Esimerkiksi maidon pohjoinen tuki on juuri tällainen, siksi sen tulevaisuus on varmistettava.
Leppä näki maaseudulla valtavat mahdollisuudet, joita ei ole vara hukata. Maaseutu on keskeisessä roolissa Suomen talouden ja työllisyyden kohentamisessa.
– Mikään näistä ei toteudu, ellemme ryhdy voimakkaasti tekemään edistämis- ja uudistamistyötä, jota hallitusohjelma luotaa. Siihen tarvitaan meistä jokaista ja eritoten suomalaista viljelijää, metsätalousyrittäjää ja maaseutuyrittäjää.

LEPPÄ on itsekin maatalousyrittäjä, hänellä on yhden robotin navetta, jossa on 70 lypsävää ja nuori karja päälle. Lisäksi hänellä on hevosia, metsätaloutta ja vuokramökkejä Pertunmaalla.