Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

KPA Unicon 25 vuotta, Sermetin perustamisesta 40 vuotta

KPA Uniconin Kiuruveden tehtaalla on hymy herkässä. Nyt riittää töitä ja tehdasta kehitetään. Muutenkin toiminta on muuttunut suoraviivaisemmaksi, kun metallipajan omistaa nyt perheyritys. KPA Unicon Oy juhlii elokuun lopussa 25-vuotistaivaltaan, samalla Sermetin perustamisesta on kulunut 40 vuotta. KPA Unicon kiuruvetisen teollisuuden yksi lippulaiva.

METALLIMIEHET Kari Tikkanen, Martti Siiri ja Edvin Mikkonen ovat olleet kaikki samalla tehtaalla töissä yli 30 vuotta, he ovat nähneet Sermetin nousun, kahden pörssiyrityksen omistuksen ja nyt he ovat KPA Uniconin palveluksessa.
– Ympyrä sulkeutuu, kiteyttää Mikkonen ja tarkoittaa, että tehtaalla on siirrytty takaisin perheomistukseen. Miehistä se on hyvä, sillä työt ovat lisääntyneet ja työhän antaa perheille toimeentulon.

KPA UNICONISSA on yhteensä noin 160 työntekijää, joista puolet eli 80 Kiuruvedellä. Kiuruveden tehdas valmistaa sähköä ja lämpöä tuottavia kattilalaitoksia ja niihin liittyviä komponentteja.
– Varsinkin tänä vuonna olemme olleet tehtaalla kiireisiä, koska kotimaahan on investoitu paljon lämpöä tuottavia laitoksia korvaamaan fossiilisia polttoaineita (kaasua ja öljyä), kertoo toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kovanen.
Suomessa on ollut erittäin vähän kysyntää sähköä tuottavista laitoksista, koska sähkön tuottajahinta on alhaalla. Öljy- ja kaasukäyttöisiä laitoksia menee vientiin, kuten Venäjälle, jossa fossiiliset polttoaineet ovat pääasiallinen polttoaine, mutta myös kotimaahan öljy- ja kaasukäyttöisiä laitoksia myydään huippu- ja varatehokäyttöön.

NYKYINEN trendi Kovasen mukaan niin kiinteissä polttoaineissa kuin öljyssä ja kaasussa on käyttää energiantuotantoon yhä halvempia energialähteitä.
– Tästä esimerkkinä on terästehtaan jätekaasuja polttava laitos, josta teimme äskettäin sopimuksen Etelä-Afrikkaan suurelle terästehtaalle. Usein jätekaasuja ei ole hyödynnetty tehtailla lainkaan ja pahimmillaan ne on päästetty suoraan ilmaan, jolloin energiainvestoinnilla on saatu toisaalta tehtyä tehtaan tarvitsemaa sähköä ja samalla saatu ilmansaasteongelmaa parannettua.

TÄMÄ vuosi on ollut uusien investointien osalta Suomessa todella hiljainen.
– Hallitus on kovasti luvannut kotimaisen polttoaineen lisäämistä ja konkreettisia toimia asian edistämiseksi, mutta toistaiseksi ei olla saatu mitään sellaista päätöstä, joka olisi johtanut uusien investointien liikkeellelähtöön. Olemme siis odottavalla kannalla ja toivomme mahdollisimman nopeaa ja selkeää linjausta Suomen tulevaisuuden energiapolitiikasta, joka on ollut hyvin poukkoilevaa viime vuosina, Kovanen sanoo.
Maailmanlaajuisesti Kovanen näkee markkinat mielenkiintoisina.
– Useassa kehittyvässä taloudessa metsätähteet ja mekaanisen puunjalostuksen sivutuotteet on perinteisesti mielletty jätteeksi, josta on haluttu päästä eroon. Samaan aikaan kyseiset taloudet kärsivät sähköpulasta talouden kasvaessa ja sähkön hinta on moninkertainen Suomen hintatasoon verrattuna. Meidän kannaltamme tämä tuo mahdollisuuksia, kun siihen yhdistetään pitkä kokemus puupolttoaineiden käytössä ja toisaalta vienninrahoitusosaaminen, joka on merkittävässä roolissa maissa, joissa omat rahoitusjärjestelmät ovat vielä kehittymässä, Kovanen selittää.

KIURUVEDEN tehdas on KPA Uniconin ainoa valmistusyksikkö, jossa on pitkällä aikavälillä kehittynyt erityisosaamista.
– Tehtaan kehittäminen ja kilpailukyvyn ylläpitäminen on keskeistä koko yrityksen menestymisen kannalta, jonka vuoksi tänäkin vuonna investoimme noin puoli miljoonaa uuteen arinanvalmistuslinjaan ja olemme palkanneet pelkästään tuotantoon yli kymmenen uutta työntekijää.
Tehtaan kapasiteetin kehittyminen riippuu kuitenkin suuresti niin kotimaan energialinjauksista kuin myös kilpailukyvystä kansainvälisillä markkinoilla.
– Odotankin tämän vuoksi jokaiselta osa-alueelta toimenpiteitä, jolla suomalaisen työn kilpailukykyä saataisiin edelleen parannettua kansainvälisessä vertailussa. Kotimaan osalta olemme oman segmenttimme markkinajohtaja, joka kuvaa myös Kiuruveden tehtaan vahvuutta paikallisessa vertailussa.

KPA UNICON tuli Kiuruveden tehtaan omistajaksi runsas vuosi sitten ja sinä aikana on toimitettu tai on toimituksessa laitoskomponentteja yhteensä reiluun 20 laitokseen, joiden yhteisteho on lähes 500 megawattia, millä lämmittäisi yhden suuren suomalaisen kaupungin.
KPA Unicon Group Oy:n omistavat perheyhtiö Prounicon Oy (60%) ja pääomasijoitusyhtiö Canelco Capital Oy (37%). Yrityksen operatiivisessa toiminnassa olevat avainhenkilöt omistavat yhteensä 3 % konsernin osakkeista. Prounicon Oy:n pääomistaja on Jukka-Pekka Kovasen isä Pekka Kovanen, joka toimii hallituksen puheenjohtajana ja on KPA Unicon Oy:n perustaja.

EINO TUPPURAINEN, Sermetin perustaja, on onnellinen, että Sermetin taival jatkuu KPA Uniconin nimissä. On tultu takaisin perheomistukseen, mihin Kiuruveden tehtaalla on kasvettu. Tuppuraisen mukaan Sermetin ansiokas taival on pitkälle hyvän henkilökunnan ansiota. Tuppurainen myi yrityksensä toimivalle johdolle 1997.

TUPPURAINEN sanoo suoraan, että välillä hän oli henkilökunnan puolesta huolissaan, mutta nyt kasvollinen omistaja ja globaali kiinnostus biopolttoaineita hyödyntäviä sähkö- ja lämpölaitoksia kohtaan antavat eteenpäin vain valoisia näkymiä KPA Uniconille ja kiuruvetisille.
Itse asiassa se oli Sermet, joka aikanaan kehitteli ensimmäisen purua ja haketta hyödyntävän lämpölaitoksen ja myöhemmin pyörivän BioGrate-arinan, jota edelleen käytetään alan tekniikassa.
Tuppurainen sanoo, että jos valtio olisi ymmärtänyt tukea ja vauhdittaa suomalaista osaamista biopohjaisten polttoaineiden hyödyntämisessä jo 1970-luvulla, puolet maailmasta olisi valloitettu. Valitettavasti poliitikkojen puheet kestävästä kehityksestä ovat jääneet sanahelinäksi.
– KPA Uniconilla on nyt tätä osaamista Kiuruvedellä, tämän kokoluokan laitoksia ei kannata teetättää halvan työvoiman maissa.

SERMETIN perustaminen Kiuruvedelle oli sattuma. Tuppurainen kumppaneineen nimittäin oli jo viemässä yritystä Kuopioon, mutta kiuruvetiset kunnan isät ja äidit tulivat väliin.
KPA Unicon juhlii 25-vuotistaivaltaan pitkin vuotta, esimerkiksi asiakasseminaari oli kesällä ja nyt elokuun lopussa on vuorossa juhlat koko henkilöstölle.