Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Luupuvedelle koulu aikaisintaan syksyksi 2016

TÄÄLLÄ ei päätetä siitä, rakennetaanko Luupuvedelle uusi koulu vai ei, koska se on hallituksen päätettävissä, linjasi keskustan ryhmän puheenjohtaja Kari Saastamoinen valtuustonkokouksen alkajaisiksi maanantai-iltama.
Siitä huolimatta moni valtuutettu vaati pikaista päätöstä uuden koulun rakentamisesta. Äänestysten jälkeen päätökseksi tuli keskustan esitys: kyläkouluille tehdään viipymättä kuntoselvitys.Lisäksi selvitetään kuntoselvityksen mahdolliset vaikutukset kaupungin talouteen. Mikäli kuntoselvityksessä tulee ilmi jotakin merkittävää, tehdään kouluverkkoselvitys. Muussa tapauksessa kouluverkkoselvitystä ei tehdä.
Tätä keskustan ryhmän esitystä kannatti 32 valtuutettua, perussuomalaisten Mauri Knuutinen oli yksin kaupunginhallituksen pohjaesityksen kannalla eli Kiuruvedelle tehdään kouluverkkoselvitys ja kyläkoulujen kuntokartoitus tammikuun 2016 loppuun mennessä. Sen jälkeen tehdään ratkaisut Luupuveden koulun lopullisista tilajärjestelyistä.

SIVISTYSJOHTAJA Tapio Knuutinen jakoi valtuutetuille ennen kokouksen alkua paperin, joka piti sisällään kysymyksiä siitä, mitä kouluverkkoselvitykseltä odotetaan.
Knuutisen mielipide oli, että Luupuveden vanhan koulurakennuksen nykyisen kunnon tarkempi tarkastus ja mittaukset sekä mahdolliset korjaustarpeet ja kustannukset riittävät. Knuutinen ilmaisi kantavansa syvää huolta Luupuveden koulun oppilaista ja henkilöstöstä. Jos kouluverkkoselvitystä lähdetään tekemään neljälle kyläkoululle, se on liian hidas tie epäinhimillisissä tiloissa työskenteleville.
Kiinteistöpäällikkö Matti Jokitalo kertoi, että Luupuveden koululla on tehty likimain kaikki tutkimukset, mitä on tehtävissä ja toivoi valtuutetuilta evästyksiä, mitä pitäisi vielä tutkia ja millä kriteereillä muita kyläkouluja lähdetään tutkimaan.

KAUPUNGINHALLITUKSEN puheenjohtaja Sari Tikkanen (kesk) oli samaa mieltä Knuutisen kanssa siitä, että ”tässä asiassa on menty puuhun väärin päin”.
Tikkanen painotti, että hallituksen keskustelut menivät kuntokartoitus edellä ja että uuden koulurakennuksen rakentamista ei missään vaiheessa suljettu pois. Teijo-Talojen tarjous on voimassa 4 kuukautta, tarjous voidaan hyväksyä, hylätä tai hyväksyä ehdollisena.
Tikkanen näki uuden koulurakennuksen mahdollisuutena, kylän elävöittäjänä ja muistutti, että jos säästetään euro, voidaan hävitä kaksi euroa. Toisaalta hallitus myös viesti päätöksellään, että kaupungin piikki ei ole auki, sillä taloustilanne on vakava. On mietittävä, millaisiin palveluihin on varaa?
– Missä koululaiset loppuvuoden käyvät koulua, sen päättää opetuslautakunta.
Tikkanen kertoi, että hallitus tulee vierailemaan Luupuveden koululla, eikä hallitus halua vetkutella, vaan saada riittävät tiedot päätöksenteon pohjaksi.

OPETUSLAUTAKUNNAN puheenjohtaja Tuija Kastari (kok) toivoi, että uuden koulun rakentamisessa ei viivyteltäisi, vaan oppilaat pääsisivät uusiin tiloihin. Kastari sanoi, että jos vanha koulu paljastuu kelvottomaksi, tilataan Teijo-Taloilta lisää moduleita.
Vasemmistoliiton ryhmän Sirpa Piippo kannatti keskustan esitystä ja toivoi, että pidetään neljä kyläkoulua elinvoimaisina. Hänellä oli muistissaan vielä edellinen kouluverkkoselvitys, joka repi kylät toisiaan vastaan.