Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Kiuruvesi satsaa terveyteen, vaikka kukkaron nyörit tiukalla

KIURUVESI korjaa ensi vuonna ja vuonna 2017 terveyskeskuksen ensiapua ja vastaanottotiloja 950 000 eurolla. Myös Luupuvedelle varaudutaan hankkimaan koulu vuokra- tai leasinginratkaisulla. Kiuruvesi investoi ensi vuonna kaikkiaan 3,3 miljoonalla eurolla, mikä on enemmän kuin tänä vuonna.

KIURUVEDEN ensi vuoden talousarvio on todella tiukka. Menoja on katsottu satasen tarkkuudella, sanoo kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka. ”Tiukalla kammalla” talousarvio on saatu tasapainoon ja ”emon” velkaantuminen taittumaan. Konsernin velkamäärä ylittää kuitenkin vielä valtakunnan keskiarvon.

SUURIMMAT ongelmat Kiuruveden kaupungin taloudessa ovat kasvavat sosiaali- ja terveysmenot sekä oma tytäryhtiö Yrityskiinteistöt Oy. Yrityskiinteistöt tarjoaa yrityksille edullisia teollisuustiloja ja vahvistaa näin elinkeinopohjaa.
Sosiaali- ja terveysmenoihin on ensi vuodelle budjetoitu 32,9 miljoonaa euroa. Kasvua kuluvasta vuodesta on +0,3 prosenttia. Tuo summa pitää sisällään Ylä-Savon Sote -kuntayhtymän sekä erikoissairaanhoidon menot. Myös katkolla ollut akuuttivastaanoton viikonloppuvastaanotto sisältyy budjettiin (90 000 euroa).
Sote-menoille on tehty tilaa kutistamalla omaa toimintaa (yleispalvelu, sivistyspalvelut ja tekniset palvelut). Esimerkiksi palkkakustannukset ovat tippuneet miljoonalla eurolla vuoteen 2014 verrattuna. Toimintamenot ovat kaikkiaan 58,6 miljoonaa euroa, josta sotemenot 56,2 prosenttia.
Vuosikatteeksi muodostuu 3,5 miljoonaa euroa, kun vero- ja valtionosuustulot, rahoitustulot sekä toimintatuotot ylittävät toimintamenot. Kun investointiohjelma on noin 3,3 miljoonaa euroa, kaupun-gin nettovelka lyhenee yhteensä noin 200 000 eurolla. Lainaa kaupungilla on vuoden lopussa 29,7 miljoonaa euroa.
Verotukseen ei vuodelle 2016 tarvinnut puuttua, vaikka verotulot ehtyvät. Kuntaliiton arvion mukaan verotulot alenevat kuluvasta vuodesta noin 800 000 eurolla. Syksyllä tuli yllättäen tieto, että veropohja tippuu puolella miljoonalla eurolla, se saatiin kuitenkin kurottua kiinni Soten palvelusopimusta rukkaamalla. Maksu- ja taksatulotkin pienenevät liki 3 prosenttia. Positiivista on se, että valtionosuudet kasvavat 1,3 miljoonaa euroa. Kiuruvesi ei koske ensi vuonna sijoitusvaroihinsa. Kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan.

MERKITTÄVÄ toiminnallinen muutos ensi vuonna on se, että työmarkkinatuen kuntaosuus, 600 000 euroa, on siirretty sote-kuntayhtymältä kaupungin talousarvioon, mikä kasvattaa omia toimintamenoja, mutta pienentää Sote-kuntayhtymän maksuosuuden kasvua.
Muiniekka kiitteli yhteistyötä työllisyyden hoitamisesta Kiuruveden Urheilijoiden kanssa. Kaupunki maksaa ensi vuonna Urheilijoille työllisyyden hoidosta 110 000 euroa. Kaupunki etsii keinoja alentaa pitkäaikais- ja nuorityöttömyyttä kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentämiseksi. Kuntaosuus laajentui tämän vuoden alusta yli 300 päivää työttöminä olleisiin.

TOINEN merkittävä asia budjetissa on se, että Yrityskiinteistöt Oy:n osakkeiden arvon alentumiseen on kirjattu 650 000 euroa. Kuntarahoitus Oy:n ja Pohjois-Savon Osuuspankki Oy:n kanssa on sovittu, ettei Yrityskiinteistöjen lainoja lyhennetä ensi vuoden aikana lainkaan. Kaupungin avustus tytäryhtiölle pitää sisällään vain lainojen korot sekä metallihallin vuokran (143 000 euroa).
– Näin on saatu raivattua lainojen lyhennyksiä vastaava pelivara kaupungin muuhun käyttötalouteen, Muiniekka kertoo.
Yrityskiinteistöillä on vuoden lopussa lainaa 4,8 miljoonaa euroa. Yrityskiinteistöjen arvonalentuminen on yhteensä 2,2 miljoonaa euroa, vuonna 2017 siitä katetaan 648 000 euroa.
Mainittakoon vielä, että Kiuruvesi tukee Iskelmätapahtumaa 30 000 eurolla ja muita tapahtumia 10 000 eurolla.

KAUPUNGINKAMREERI Ella Rautio-Kuosku ja Muiniekka ovat odottavalla kannalla, mitä uusi sotealuejako tuo tullessaan. Varsinkin kaupunginkamreeri harmitteli nykyisiä ennakoimattomia sote-menoja, rahaa tahtoo palaa, kun rahalla ei ole ”isäntää”. Näillä näkymin ensimmäisen kerran sote on poissa Kiuruveden kaupungin budjetista vuonna 2019.
Myös Yrityskiinteistöissä tulisi Rautio-Kuoskun mukaan tehdä radikaaleja muutoksia. Yrityskiinteistöjen tilannetta on ratkottu työryhmässä ja tehty parannusehdotuksia. Nyt ne vain tulisi viedä jämäkästi käytäntöön.
Kaupunginsihteeri Tuomo Sallinen huomautti, että EU:n pitäisi purkaa Venäjä-pakotteet, ne käyvät raskaiksi vientiteollisuudelle ja Kiuruvedellä eritoten maataloudelle. Se taas vaikuttaa kurjistavasti verotuloihin.

KAUPUNGINHALLITUS käsitteli budjettiesitystä maanantaina, budjetti menee valtuuston päätettäväksi 10. päivänä joulukuuta.