Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Vanha meijeri mielitään purkaa

YRITYSKIINTEISTÖT-työryhmä teki reilu vuosi sitten syyskuussa esityksen vanhan meijerin suojelun purkamisesta tavoitteena mahdollinen rakennuksen purkaminen.
Esitystä on käsitelty vanhan meijerin työryhmässä tämän vuoden aikana sekä kaavoituksen seurantaryhmässä marraskuussa. Tekninen lautakunta pui tiistaina kokouksessaan, käynnistetäänkö vanhan meijerin alueella asemakaavan ja taajaman osayleiskaavan muutokset, jotka ovat edellytys mahdolliselle rakennuksen purkamiselle.

VANHA meijeri on rakennettu vuonna 1908. Rakennukseen on vuosina 1930–84 lukuisia toiminnan vaatimia laajennuksia ja muita muutoksia.
Meijerin toiminta päättyi vuonna 1996. Rakennus siirtyi Kiuruveden Kehittämisosakeyhtiölle vuonna 2002 ja rakennusta kunnostettiin luonnontuote- ja elintarvikeyritysten hautomoksi.
Rakennus on tällä hetkellä Kiuruveden kaupungin omistuksessa ja siinä toimii kolme elintarvikealan yritystä.

RAKENNUKSEEN vuonna 2012 tehdyssä kuntoselvityksessä havaittiin eri puolilla kosteusvaurioita, ilmanvaihdon puutteellisuutta, hajuhaittoja ja elintarviketuotantoon sopimattomia sisäpintarakenteita.
Rakennus on sokkeloinen ja tilat sijaitsevat eri tasoilla. Rakennuksen saattaminen kunnoltaan yritystoimintaan sopivalle, käyttökelpoiselle tasolle vaatii mittavia rakennus- ja LVI-teknisiä parannuksia.
Korjauskustannukset ovat karkeasti arvioituna 1–2 miljoonaa euroa. Rakennuksen käyttöaste on heikko, vuokratulot ja toimintamenot epätasapainossa ja vuosittaiset tappiot noin 100 000 euroa.

VOIMASSA olevassa asemakaavassa vanha meijeri on suojeltava rakennus, jonka ominaispiirteet tulee korjaus- tai muutostöissä säilyttää.
Meijerin vierellä on suojeltu tammi.
Taajaman osayleiskaavassa vanha meijeri on paikallisesti merkittävä rakennuskohde.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on selvittää vanhan meijerin suojelumerkinnän poistamismahdollisuus asemakaavasta.
Asemakaavan muuttaminen edellyttää myös taajaman osayleiskaavan muuttamista.
Asemakaavan ja osayleiskaavan muutosten on tarkoitus valmistua vuoden 2016 aikana.