Uutiset (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Taajaman uusi maakaapeliverkko otettiin käyttöön

SAVON Voima Verkko investoi mittavasti säävarman sähköverkon rakentamiseen. Seuraavan viiden vuoden aikana rahaa käytetään erilaisiin sähköverkon rakennusinvestointeihin yhteensä yli 250 miljoonaa. Säävarmaa sähköverkkoa rakennettaessa merkittävimmät keskijänniteverkon johto-osuudet sekä maaston salliessa kaikki pienjännitelinjat maakaapeloidaan.
Kiuruveden taajamassa aloitettiin maakaapelointi toukokuussa 2015, jossa kaapeloitiin merkittävä osa taajaman ilmajohdoista. Samalla uudet ympäristöystävälliset puistomuuntamot muuttuivat kaukokäyttöisiksi, jolloin niitä voidaan ohjailla nopeasti suoraan käyttökeskuksesta. Uusi maakaapeloitu sähköverkko on nyt kokonaisuudessaan käyttöönotettu ja se lisää sähkönjakelun varmuutta alueella noin 550 kotitaloudelle. Kohdetta urakoi Mestar.
Taajamassa kaapeloitiin sähköverkkoa noin 26 kilometriä, josta 7 kilometriä on keskijännitteistä runkoverkkoa ja 19 kilometriä pienjänniteverkkoa. Uusia puistomuuntamoita asennettiin 6 kpl ja jakokaappeja 81 kpl. Myös teleoperaattori osallistui yhteisojiin tuomalla kaivantoihin omaa tekniikkaansa ja osa työstä tehtiin kunnan työmaiden kanssa samaan tahtiin.
Työt näkyvät maisemassa vielä jonkin aikaa, kun vanhoja ilmajohtoja puretaan pois noin 13 kilometriä. Purkutyöt valmistuvat talven 2016 aikana ja osa pienistä viimeistelyistä tehdään keväällä 2016, kun maat ovat sulaneet.