Uutiset (muokattu 20.1.2021) Aku Laatikainen

Lapsiperheet mietteliäinä uudistuksesta

KIURUVEDELLÄ päätettiin rajata subjektiivista päivähoito-oikeutta ensi elokuusta alkaen. Ratkaisulla tavoitellaan mm. säästöjä, mutta aika näyttää kuinka uusi systeemi toimii käytännössä.

PERÄLÄSSÄ Kiuruvedellä asuvien Timo Kankaanpään ja Nea Lappalaisen kotona käy kova vilske. Hiihtolomapäivänä kotona ovat kaikki kolme lasta.
Jatkossa paikalla lienee yhä useammin lapsi, sillä Kiuruveden opetuslautakunta päätti seurata muun Suomen linjaa ja rajata subjektiivista päivähoito-oikeutta ensi elokuusta alkaen.
Ratkaisu tarkoittaa sitä, että lapsella on oikeus saada päivähoitoa korkeintaan 20 tuntia viikossa, kun vähintään toinen vanhemmista on työtön tai he eivät opiskele päätoimisesti tai eivät ole yrittäjiä.
Kankaanpää on parhaillaan lomautettuna ja Lappalainen aloittaa ensi syksynä työkokeilun, joten ratkaisu koskettaa myös heidän perhettään.
– Lapsistamme Niki on jo esikoulussa ja Janika lähtee sinne ensi syksynä, mutta Mila on vielä useamman vuoden päivähoitoiässä. Kyllähän tämä tuore päätös askarruttaa.
Ongelmana Kankaanpää ja Lappalainen näkevät mm. oman työtilanteensa.
– Minua kutsutaan tällä hetkellä satunnaisesti tarpeen mukaan töihin, ja usein kutsu voi tulla aamutuimaan lyhyelläkin varoitusajalla. Jos Mila on kotona ja Nea työkokeilussa, en voi todennäköisesti ottaa tarjottua työtä vastaan, Kankaanpää miettii.
– Ylipäätään huolestuttaa, että työllistyminen ja sitä tukevat toimet Suomessa hankaloituvat ja täten mm. lapsiperheiden taloudellinen tilanne.
Jonain päivänä voi myös koittaa se hetki, kun Kankaanpää ja Lappalainen ovat onnellisesti kokopäivätöissä.
– Se tosin kalvaa mieltä, että entäs jos aiemmin puolipäivähoidossa olleelle Milalle ei sitten välttämättä olekaan enää tilaa ja kokopäiväpaikkaa vanhassa tutussa päiväkodissa?
Internetin keskustelupalstoilla ollaan lisäksi huolestuneita siitä, että mahdollinen uusi päiväkoti voi sijaita kauempana kuin edellinen.
Päivähoito-oikeuden rajaamisen koetaan myös eriarvoistavan. Monien mielestä lapselle on tärkeää, että hän saa mm. säännöllisesti sosiaalisia suhteita oman perheen ulkopuolelta. Lisäksi ryhmäkokojen pelätään kasvavan ja päivähoidon laadun kärsivän, jos päiväkodeissa on sekä puoli- että kokopäiväisiä hoidettavia yhtä aikaa.
– Ja entä jos on vaikkapa erityistä tukea tarvitseva lapsi? Kuinkahan tällöin mahdetaan toimia, Lappalainen aprikoi.

KIURUVEDEN varhaiskasvatuksen johtaja Eeva Peltola rauhoittelee tilannetta.
– En vielä liikaa hätäilisi, sillä katsomme jokaisen tilanteen tapauskohtaisesti. Kiuruvetisellä lapsella on oikeus tarpeen mukaan 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen esimerkiksi vanhemman osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen tai kuntoutuksen vuoksi.
– Lisäksi ylimääräisiä päivähoitotunteja saa, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia.
– Olemme myös linjanneet, ettei lapsen päivähoitopaikkaa saa muuttaa, vaikka hänen päivähoito-oikeudessa tapahtuisikin muutoksia.
– Mitä tulee ryhmäkokoihin, niin uskon että Kiuruvedellä ne saadaan uudella ratkaisulla pienenemään ainakin osaksi päivää. Tällöin hoitajien työtaakka kevenisi ja päivähoidon laatu paranisi.
Peltola uskoo, että Kiuruveden pitkien etäisyyksien vuoksi 20 tunnin aikaraja tullaan useimmiten käyttämään siten, että lapsi on päivähoidossa parina kolmena päivänä viikossa kokoaikaisesti.
– Aika harva lienee useita puolikkaita päiviä hoidossa.
Peltolan mukaan Kiuruvesi saa uudella päivähoitopäätöksellä aikaan jonkin verran säästöjä.
– Paperityö voi tosin lisääntyä, mutta lähivuosina olemme viisaampia, että miten paljon muita käytännön muutoksia tulee.

MYÖS päivähoitomaksut nousevat Kiuruvedellä ensi elokuun alusta. Korotukset ovat kokopäiväisiltä hoidettavilta alle kymmenen euroa kuukaudessa. Maksuun vaikuttavat mm. perheen koko ja tulot.
Ne, joilla on rajattu päivähoito-oikeus, maksavat hoidosta varaamiensa tuntien mukaan.