Uutiset (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Timo Niskanen väitteli tohtoriksi EU-sääntelystä

YLÄ-SAVON Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Niskanen on väitellyt tohtoriksi Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa, sosiaalipolitiikan alalta. Hänen väitöstutkimuksensa käsittelee EU-sääntelyä ja osuuskunnan itsemääräämisoikeutta.
Väitöstutkimus osoittaa, että Euroopan unionin pankkisääntely ja muu finanssialan sääntely rajoittavat osaltaan osuuspankin itsenäistä päätösvaltaa.
Lisäksi osuuspankkien yhteenliittymään kuuluminen muuttaa osuuspankin paikallisyhteisöllistä ja yhteisötaloudellista luonnetta.
Yhteiskuntatieteiden maisteri Niskanen tarkasteli väitöstutkimuksessaan pankkisääntelyn taustoja, sääntelyn rakennetta ja sääntelyn vaikutuksia aikaisemmin itsenäisinä toimineisiin paikallisosuuspankkeihin. Hän havaitsi, että paikalliset osuuspankit ja niiden jäsenistö ovat menettäneet osan riippumattomuudestaan ja identiteetistään, kun osa päätösvallasta on siirtynyt osuuskunnan hallintoelimiltä keskusyhteisölle.
– Yhteenliittymässä keskusyhteisöosuuskunta eli omistettava ohjaa ja valvoo jäseniään. Siten omistettava tarvittaessa pakko-ohjaa omistajiaan, mikä ei normaalissa yritystoiminnassa ja muissa yhteisömuodoissa ole mahdollista, Niskanen toteaa.
Yhteenliittymän keskusyhteisöllä on lakiin perustuva oikeus ja velvollisuus ohjata jäsenluottolaitostensa riskienhallintaa sekä hyvän hallintotavan mukaista toimintaa.
Yhteenliittymien keskusyhteisöt ovat osuuskuntia. Niiden säännöissä voi olla eroja, jotka mahdollistavat erot keskusjohtoisuuden asteessa eri yhteenliittymien välillä.
Timo Niskanen on valmistunut ylioppilaaksi Kiuruveden lukiosta vuonna 1977. Hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Kuopion yliopistossa vuonna 1999.
Paikallisosuuspankit yhteistyöryhmästä yhteenliittymiin -väitöksen vastaväittäjänä viime lauantaina toimi professori Tapani Köppä Helsingin yliopistosta ja kustoksena emeritusprofessori Juhani Laurinkari Itä-Suomen yliopistosta.