Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Digitalisaatio myllertää perinteisen pankkitoiminnan

DIGITALISAATIO ei ole vain tekninen muutos, vaan se tulee vaikuttamaan radikaalisti ihmisten tapaan toimia. OP-ryhmä haluaa olla digitalisaatiossa etukärjessä helpottamassa ihmisten arkea.

DIGITALISAATIO tulee OP Osuuskunnan pääjohtaja Reijo Karhisen mukaan myllertämään finanssialaa laajasti, syvästi ja nopeasti lähivuosina. Karhinen puhui Ylä-Savon Osuuspankin 110-vuotisjuhlassa Kiurusalissa sunnuntaina.
– Digitalisaatio on pikemminkin uusi elämänmuoto kuin teknologia. Se vaikuttaa tapaamme tehdä työtä, kuluttaa, liikkua ja viettää vapaa-aikaamme. Digitalisaatio tulee helpottamaan ihmisten elämää, mahdollisuudet ovat rajattomat, totesi Karhinen.
Huono puoli digitalisaatiossa on se, että murrosvaihe tulee olemaan kallis.
– Viiden seuraavan vuoden aikana OP investoi 2 miljardia euroa digitalisaatioon. Äänekosken sellutehtaan investoinnit ovat vertailun vuoksi 1,2 miljardia euroa.
Vaikka OP-ryhmä satsaa digitalisaatioon, on pankissa sitouduttu tuottamaan palvelut myös niille, jotka eivät halua tai joilla ei ole edellytyksiä käyttää digipalveluja.
– On yhteiskunnan etu, että digipalvelut tehdään helpoiksi käyttää ja saavuttaa, silloin isompi osa on valmis niitä myös käyttämään.

SUURIN uhka pankeille ovat uudet ja ketterät start up -ratkaisut, kuten esimerkkinä Pokemon Go -peli.
– Kun televisio tuli käyttöön, meni 13 vuotta, että televisioiden määrä saavutti 15 miljoonaa käyttäjää, Pokemon Go saavutti 50 miljoonaa käyttäjää 19 päivässä. Tämä kuvastaa muutoksen nopeutta. Sama tullaan näkemään finanssipalveluissa, tulee joku hittituote, joka lyö läpi. Nuorimmat asiakkaat odottavat, että pystymme tuottamaan pankki- ja asiakaspalvelun kuten Spotify.
Suomelle digitalisaatio on Karhisen mukaan suuri mahdollisuus, sillä meillä on digiosaamista ja osaamme myös käyttää digitaalisia palveluja, digitalisaatio vain pitäisi muuttaa talouskasvuksi. Pienellä ja ketterällä Suomella on kaikki edellytykset nousta kokoaan suuremmaksi toimijaksi koko globaalissa maailmassa.

OP-RYHMÄN strategisessa ajattelussa tärkein mittari on ylivertainen asiakaskokemus. Muuta ei Karhisen mukaan tarvita.
– Pohjola-sairaalastamme asiakaskokemus ja palaute on ollut huikea. Lisäarvoa tai menestyvää liiketoimintaa on yhä vaikeampi saavuttaa yksittäisen toimialan saati yksittäisen tuotteen varassa. Tulevaisuuden pankkitoiminta perustuukin palvelukokonaisuksiin, jotka liittyvät asumiseen, liikkumiseen, terveyteen ja hyvinvointiin, turvallisuuteen sekä sähköiseen kauppaan. Perinteinen pankkitoiminta, vahinkovakuutus ja varallisuuden hoito tulevat häviämään kokonaan pois. Digitaalisessa maailmassa meidän tuloksesta jopa 30–50 prosenttia rapautuu seuravana 10 vuoden aikana. Tässä ajassa asiakkaan yllättäminen positiivisesti ja mielellään jokaisessa kohtaamisessa, on varmin tae pitää kilpailija loitolla. Kaiken aikaa pirstaloituvassa maailmassa menestyminen suosii niitä, jotka osaavat tuottaa asiakkaalle hänen arkeaan helpottavia kokonaisuuksia, sanoi Karhinen.

KARHINEN totesi Pop-pankkien liittymisestä OP-ryhmään, että kaikissa kansanliikkeissä tapahtuu aika ajoin hajaannuksia ja sitten eheytymisiä.
– Poppian siirtyminen OP-ryhmään on ollut monella tapaa todella poikkeuksellisen haastava projekti. Pankin hallinto on laittanut itsensä todella likoon ja haastanut itsensä asiakkaiden edun nimissä. Yhdistyminen on ollut äärettömän haastava myös teknisesti. Pelkästään tietoteknisiä asiantuntijoita on eri vaiheissa tarvittu yli 200. Asiakkaat ja pankin henkilökunta ovat joutuneet sietämään muutoshetkessä tavanomaista enemmän. On liikuttu hetkittäin inhimillisen sietokyvyn äärirajoilla. Nyt yhdistymistä seuranneet muutokset on saatu valmiiksi ja voidaan todeta, että tavoitteissa on lopulta isona kuvana onnistuttu, kiitteli Karhinen.

PÄÄJOHTAJA Karhinen kiitteli toimitusjohtaja Timo Niskasta poikkeuksellisesta näkemyksellisyydestä, rohkeudesta ja tahdonvoimasta.
– Olet ollut osuuskuntasi nöyrä palvelija ja samalla unilukkari. Olet osoittanut suuntaa. Onnitteluni myös painotuoreen väitöskirjasi johdosta. Sinulla on ollut rohkeutta astua myös akateemiselle areenalle varttuneena pankkitoiminnan käytännön osaajana. Väitöksesi on merkittävä keskustelunavaus suomalaisen osuustoiminnallisen pankkitoiminnan erityispiirteisiin ja haasteisiin, sanoi Karhinen.
– Se, miten Suomen tarina jatkuu, on pitkälti kiinni ylimpien poliittisten päättäjiemme rohkeudesta ja näkemyksellisyydestä. Tarvitsemme nyt päättäjiä, jotka rinnastuvat Niskasen Timon kaltaisiin ajattelijoihin. Muuttuvaan maailmaan ei voida reagoida muutoin kuin säilyttämällä muutosherkkyys kaikissa tilanteissa, totesi pääjohtaja Karhinen.