Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Tuomo Sallinen virkaan äänestyksen jälkeen

ÄÄNESTYSTEN jälkeen valittiin oikeustieteen maisteri Tuomo Sallinen kaupunginsihteerin virkaan valtuustossa maanantaina.
Valtuusto äänesti kaupunginsihteeristä kaksi kertaa. Ensimmäisellä äänestyskerralla äänestyslappuja oli 31, kun valtuutettuja oli 30. Ilmeisesti yksi lappu oli turha ja liimautunut kiinni toiseen lappuun. Valtuuston puheenjohtaja Janne Peltola ei halunnut ottaa riskiä ja päätti pistää äänestyksen uusiksi, sillä suljetussa lippuäänestyksessä ei voinut kysyä, kuka jätti tyhjän lapun ja kuka äänesti ketäkin.
Toisella äänestyskerralla hallintoteiden maisteri Sirkkaliisa Remes sai yhden äänen ja Tuomo Sallinen 29 ääntä. Vaalissa olivat mukana kaikki 11 ehdokasta.
Suljettua lippuäänestystä oli valtuuston puheenjohtajalle esittänyt jo ennen kokouksen alkua perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Mauri Knuutinen.
Tuomo Sallinen on toiminut va. kaupunginsihteerinä kesästä 2015 alkaen. Sallisen kieltäytymisen varalle valittiin kauppatieteiden kandidaatti Timo Ikonen Kiuruvedeltä.
Kaupunginsihteerin virka jouduttiin laittamaan uudelleen hakuun, sillä Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi viime syksynä kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen (22.6.2015) valita Sallinen virkaan. Virkaa haki toisella hakukierroksella 11 ihmistä. Haastattelussa olivat Sallinen ja Ikonen.

KAUPUNGINSIHTEERIN virka on edelleen pyörityksessä, sillä virkaa hakenut Seija Pikkarainen on jättänyt kesäkuussa kanteen Pohjois-Savon käräjäoikeuteen, kanteen mukaan Kiuruveden kaupunki on rikkonut yhdenvertaisuuslakia ja naisten ja miesten välistä tasa-arvolakia. Poliisi on kuulustellut Kiuruveden kaupunginhallituksen jäseniä asian tiimoilta.
Pikkarainen vaatii kaupungilta tasa-arvolain mukaista hyvitystä 17 840 euroa ja yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä 25 000 euroa eli yhteensä noin 42 000 euroa. Lisäksi hän vaatii, että kaupunki hyvittää hänelle oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut.
Pikkaraisen mukaan kaupunginvaltuusto on rikkonut yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain säännöksiä valitessaan kaupunginsihteerin virkaan oikeusnotaari Sallisen, joka on koulutuksen ja työkokemuksen perusteella Pikkaraista vähemmän ansioitunut. Kaupunki on rikkonut lainsäännöksiä laiminlyömällä lain edellyttämät kirjalliset ansiovertailut ja muistiot.
Aluehallintoviraston tarkastajan mukaan asiassa on syntynyt olettama, että kaupunki on syrjinyt Pikkaraista iän ja poliittisen toiminnan perusteella. Kaupunginsihteerin valinnassa ei ole tehty ansiovertailua. Työantaja ei ole esittänyt selvitystä, joka kumoaa syrjintäolettaman iän tai poliittisen toiminnan perusteella. Itä-Suomen aluehallintoirasto on lisäksi jättänyt tutkintapyynnön Itä-Suomen poliisilaitokselle valintaan liittyen.
Kaupunki kiistää kanteen kokonaisuudessaan perusteeltaan ja vaatii, että kanne hylätään. Myös määrälliset vaatimukset kiistetään. Valtuusto on katsonut, että koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelujen perusteella Sallinen täyttää hakijoista parhaiten kaupunginsihteerin viran kelpoisuusehdot.