Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Kiuruvesi Lehti Oy:llä positiivinen tulos

KIURUVESI LEHTI OY teki viime vuonna positiivisen tuloksen. Lehtiyhtiön yhtiökokous hyväksyi viime viikolla vuoden 2016 tilinpäätöksen. Kiuruvesi Lehti Oy kustantaa Kiuruvesi-lehteä.
Hallituksen puheenjohtaja Eero Lämsä toteaa, että viime vuoden tulokseen voidaan olla tyytyväisiä.
– Tulos oli vastaavaa tasoa kuin edellinen vuosi. Liikevoittoprosentti oli ennen veroja 15 prosenttia. Liikevaihto oli lähes edellisen vuoden tasoa, Lämsä kiteyttää.
Lehden tarkastettu levikki (2015) on 5 637 kappaletta.
– Levikki on hienoisessa laskussa, noin 4 prosenttia vuodessa, vaikka uusia tilaajiakin tulee pitkin vuotta. Ilmoitustuottojen osuus liikevaihdosta on vajaa puolet. Kun lehden levikki on ollut aleneva, korostuvat ilmoitustuotot yhtiön tuloksen muodostumisessa, sanoo Lämsä.
Kaiken kaikkiaan Lämsä totesi, että yhtiön vakavaraisuus on hyvä.
– Se on tärkeä perusta yhtiön toimintoja kehitettäessä.

LEHTIYHTIÖN yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen maksaa yhtiön osakkaille osinkoa 50 senttiä osakkeelta. Osinko jaetaan vapaasta pääomasta.
Osingot 200 euroon saakka ovat nostettavissa 28.4.2017 alkaen yhtiön konttorissa (Hovinpelto 3). Sitä suurempien osinkojen maksua varten pyydetään osakkeenomistajia ilmoittamaan henkilö- ja yhteystietonsa sekä tilinumeronsa lehden konttoriin.
Lehtiyhtiön hallitus sai yhtiökokoukselta myös valtuudet ostaa yhtiölle omia osakkeita. Kysymyksessä on vapaaehtoinen hankintatarjous kaikille osakkeenomistajille. Yhtiö hankkii enintään 15 000 kappaletta osakkeita. Yhtiön haltuun tulevat osakkeet mitätöidään.
Osakkeen hankintahinta on 11,55 euroa osakkeelta.Valtuutus on voimassa ensi vuoden helmikuun loppuun saakka.
Kiuruvesi Lehti Oy:n omistaa 144 osakasta, joilla on osakkeita 45 372 kappaletta.
Lehtiyhtiö tulee lähettämään kirjeen osakkaille osingonmaksuun ja osakkeiden hankintaan liittyen.

KIURUVESI-LEHTI voitti viime vuonna Sanomalehtien Liiton järjestämän paikallislehtikilpailun ykköspalkinnon kerran viikossa ilmestyvien lehtien sarjassa. Lehti on aikaisemmin voittanut paikallislehtikilpailun 11 kertaa.
Kiuruvesi-lehti työllistää kokoaikaisesti viisi työntekijää. Lehti ilmestyy kerran viikossa ja se on perustettu vuonna 1953.