Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Timo Niskanen siirtyy joutonomiksi

TOIMITUSJOHTAJA Timo Niskanen ilmoitti Ylä-Savon Osuuspankin viimeisessä osuuskuntakokouksessa, että hän on jättänyt eropyyntönsä pankin hallitukselle. Niskanen jättää tehtävän alkusyksyllä toimittuaan toimitusjohtajana 15 vuotta.

NISKANEN korosti osuuskuntakokouksessa maanantai-iltana Kiurusalissa, ettei hänen eropyyntöönsä liity mitään dramatiikkaa, eropyyntö ei ole kannanotto, eikä mielipiteen ilmaisu. Niskanen korosti, että eropyyntö on lähtenyt hänen aloitteestaan ja johtuu hänen omista tarpeistaan. Ajoitus johtuu siitä, että hänellä tulee tänä vuonna ”vuosikymmen täyteen” ja pankki on sellaisessa kehitysvaiheessa, joka mahdollistaa toimitusjohtajan vaihdoksen.
Niskanen on johtanut pankkia 15 vuotta, hän on ollut mukana perustamassa Kiuruveden osuuspankille uusia konttoreita ja toteuttamassa kolmen POP Pankin fuusion Osuuspankki Poppiaksi. Viime vuosien työsarka on painottunut OP Ylä-Savon strategisen ratkaisun läpiviemiseen eli siirtymiseen OP Ryhmään.
Niskanen väitteli viime syksynä yhteiskuntatieteiden tohtoriksi Itä-Suomen yliopistossa. Väitöstutkimuksen aiheena oli EU-sääntely ja osuuskunnan itsemääräämisoikeus. Työstäessään väitöskirjaa hän kertoo pohtineensa monia asioita tavallista syvällisemmin, siitä lähti kypsymään päätös jättää toimitusjohtajan pesti.
– Aion löytää muuta sisältöä elämääni. Siihen on vielä mahdollisuus. Aion olla vain vapaa ihminen, joutomies tai paremminkin joutonomi tänä sukupuolineutraalina aikakautena.
Niskanen kiitteli puheenvuorossaan muun muassa henkilöstöä, viime ajat ovat olleet työntäyteisiä ja henkisesti raskaista, koska uuden oppimisen paineet ovat olleet tuskastuttavan vaativia.
Pankin hallituksen puheenjohtaja Martti Heinonen kertoi hallituksen toivoneen, että Niskasen työsuhde jatkuisi.
– Fuusioitumisprosessissa ja nyt OP Ryhmään siirtymisessä Timo ilmaisi täyden sitoutumisensa molempien prosessien läpiviemiseen, kunnioitamme kuitenkin hänen päätöstään. Timo Niskanen on tehnyt valtavan työn. Naapurina sen tiedän. Ei ole Timoa näkynyt iltamyöhälläkään. On varmasti vaikea löytää ihmistä, joka sitoutuu ja kantaa vastuunsa kuten Timo Niskanen, kiitteli Heinonen.
Osuuskuntakokousedustaja Pekka Turpeinen puolestaan kiitteli Timo Niskasta ”matalan kynnyksen johtajana”.
– Toivottavasti uusi johtaja omaa samaa henkeä, se on tärkeää paikallisissa pankeissa. Ettei asiakkaita katsota ylhäältä alaspäin.

YLÄ-SAVON Osuuspankin osuuskuntakokous oli historiallinen kokous, sillä se oli osuuspankin viimeinen osuuskuntakokous, marraskuussa pankki siirtyy edustajistopohjaiseen hallintomalliin ensimmäisissä edustajistovaaleissa.
Kaiken kaikkiaan kokouksessa todettiin, että pankin toiminta on vakaata ja tulos kohtuullinen, myös asiakaskunnan luottamus on säilytetty, vaikka siirtyminen Samlinkin tietojärjestelmistä OP Ryhmän tietojärjestelmiin aiheutti ongelmia suoramaksuissa. Tästä huolimatta asiakkaiden määrä jopa kasvoi 146 jäsenellä viime vuonna.
Ylä-Savon osuuspankin toimintaan vaikutti tuottajahintojen lasku, minkä seurauksena tilojen kannattavuus ja maksuvalmius heikkenivät ja sitä myötä uusinvestoinnit vähenivät. Maatalousvaltaisella alueella myös asuntojen hintataso oli laskeva ja asuntokauppa vaimeaa, sen sijaan Jyväskylässä ja Oulun seudulla taas taloudellinen aktiviteetti oli vilkkaampaa. Pankilla on 7 konttoria.