Uutiset (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Kiuruvetiset valinnanvapauskokeilussa edelläkävijöitä

TULEVAISUUDEN valinnanvapautta on simuloitu Ylä-Savon SOTE -kuntayhtymän alueella jo lähes neljän kuukauden ajan. Perusterveydenhuollon valinnanvapauskokeilu käynnistyi palvelusetelilain pohjalta tammikuussa 2017 kahden uuden palveluntuottajan voimin: Kunnanlääkärit Kiuruvesi Oy alkoi tuottaa valinnanvapauden palveluita ensimmäisenä Suomessa 16.1.2017 ja viikko tämän jälkeen kokeiluun lähti mukaan Suomen Terveystalon Iisalmen toimipiste.
Valinnanvapauttaan käyttäneitä asiakkaita oli Ylä-Savossa huhtikuun 2017 lopulla noin 2300. Pääosin vaihtajat ovat ikäluokkaa 18–64 vuotta.
– Kiuruvetiset ovat kunnostautuneet edelläkävijöinä. Jo yli 20 % kaupungin asukkaista on lähtenyt kokeilemaan uutta. Toki paluumuuttajiakin on ollut, mutta ainakin toistaiseksi puhutaan alle viidestäkymmenestä palaajasta, kertoo Ylä-Savon valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö Laura Vuorensola.

YLÄ-SAVON kokeilussa kuntalaisilla on mahdollisuus valita perusterveydenhuollon palveluntuottajansa. Palveluntuottaja vastaa valinnan tehneen asiakkaan yleislääkäritasoisesta vastaanottopalvelusta, tähän liittyvistä kuvantamis- ja laboratoriopalveluista, jalka- ja ravitsemusterapiasta sekä fysioterapian ohjaus- ja neuvontakäynnistä.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä vastaa edelleen kaikkien kuntalaisten osalta seuraavista palveluista: päivystys, erikoissairaanhoito, suun terveydenhuolto, fysioterapian sarjahoidot, neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä hoitotarvike- ja apuvälinejakelu.
– Eli mikäli asiakkaalla on pitkään jatkunut hoitosuhde fysioterapian puolella, hän voi siitä huolimatta käyttää valinnanvapauttaan avosairaanhoidossa, Vuorensola selventää.
Julkisen palveluntuotannon tulevaisuus mietityttää kuntalaisia
Valinnanvapaus on kiinnostanut ja puhututtanut mediaa ja erityisesti kuntalaisia. Osa kuntalaisista näkee kokeilun alueella suurena mahdollisuutena ja toiset pelkkänä uhkana.
– Kuntalaiset pohtivat, mitä tapahtuu julkiselle palveluntuotannolle, jos kovin moni vaihtaa. Toisaalta moni miettii, mitä julkiselle palveluntuotannolle ylipäätään tapahtuu sote-uudistuksen myötä ja arvioi, että on viisainta houkutellakin omalle kylälle uusi toimija turvaamaan lähipalvelut, Laura Vuorensola kertoo.
Uutta ei ole päästy kokeilemaan täysin kommelluksitta. Välillä asiakkaat ovat olleet väärässä paikassa, välillä taas kuntayhtymän omissa palveluissa ei ole ymmärretty, mitä palveluita valinnanvapauttaan käyttänyt asiakas valinnastaan huolimatta saa ja tarvitsee.
– Tämä vuoksi on hienoa, että valinnanvapautta kokeillaan. Se on varmasti paras keino päästä käsiksi monituottajamallin ja järjestäjän roolin kipukohtiin, jolloin todelliset rajapinnat saadaan näkyviksi, Vuorensola iloitsee.
Yhteistyö julkisen ja yksityisten toimijoiden välillä on sujunut Ylä-Savossa mallikkaasti ja kaikki osapuolet ovat lähteneet tekemään töitä rohkeasti kokeilukulttuuri edellä. Tärkeintä kuitenkin on, että asiakas saa tarvitsemansa hoidon, kun on sitä vailla.