Uutiset (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Hallintosääntö vähentää varapuheenjohtajia

KAUPUNGINVALTUUSTO hyväksyi kaupungille uuden hallintosäännön maanantaisessa kokouksessaan. Hallintosääntö astuu voimaan kesäkuun alusta. Hallintosäännössä suurin muutos on, että kaupunginhallituksessa on jatkossa enää yksi varapuheenjohtaja kahden sijaan ja valtuustossa kaksi puheenjohtajaa kolmen sijaan. Uutta on sekin, että opetus- ja sivistyslautakunnat yhdistetään.
Kaupunginhallituksessa on edelleen kymmenen jäsentä. Kaupunginhallituksen jäsenten ja puheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii elinkeino- ja henkilöstöjaosto, joissa molemmissa on viisi jäsentä. Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä. Tarkastuslautakunnan toimikausi on valtuustokausi.
Muut lautakunnat ja jaostot: sivistyslautakunta (jäsenmäärä 11), tekninen lautakunta (9), keskusvaalilautakunta (5), yksityistiejaosto (3), rakennusvalvontajaosto (3).
Tekninen lautakunnan jäsenmäärä vähenee yhdellä ja on jatkossa siis yhdeksän. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii rakennusvalvontajaosto ja yksityistiejaosto.
Kaupungissa toimii jatkossakin nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus. Vaikuttamistoimielimeen valitaan seitsemän jäsentä.
Kiuruveden kaupungin uudessa hallintosäännössä säännellään kootusti kaupungin toiminnasta ja johtamisesta, joista säänneltiin aiemmin hajautetusti valtuuston työjärjestyksessä, kaupungin hallintosäännössä, opetus- ja sivistyspalvelukeskuksen johto- ja toimintasäännössä, teknisen palvelukeskuksen johtosäännössä, yleispalvelukeskuksen johtosäännössä ja kaupungin tarkastussäännössä. Uusi hallintosääntö korvaa edellä mainitut säännöt.