Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Kylien yhdyshenkilöt lähtevät päivittämään tietoja veteraanimatrikkeliin

KYLIEN yhdyshenkilöt lähtevät kiertämään eri puolille pitäjää tavoitteenaan täydentää työn alla olevaa veteraanimatrikkelia. Yhdyshenkilöitä on parikymmentä. Matrikkeli tulee koostumaan veljessotaan sekä talvi- ja jatkosotaan Kiuruvedeltä lähteneiden tiedoista, niin kaatuneista kuin siviiliin selvinneistä sekä rintamalotista.
Jokaisella yhdyshenkilöllä on mukanaan lista nimistä, joita on noin 2 400. Listassa on vapaussodassa mukana olleet, kaatuneet, siviiliin päässeet veteraanit ja rintamalotat.
Veteraanimatrikkeliin toivotaan saatavan seuraavat tiedot: veteraanin nimi ja ammatti, syntymäaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, puolison etunimi ja osoite, syntymäaika ja -paikka, lasten etunimet ja syntymävuodet, veteraanin harrastuksia. Kerääjät täydentävät jo tallennettuja tietoja sekä tarvittaessa kirjaavat puuttuvien veteraanien tiedot.
Veteraanimatrikkeliin on saatu tietoja valtakunnallisista rekistereistä sekä Kansallisarkiston kantakorteista.
– Kantakorteissa on kyllä veteraanin palvelus puolustusvoimissa, haavoittumiset, ylennykset, kunniamerkit ja taistelupaikat sekä joissakin korteissa on lähiomaisena olleen puolison etunimi. Kantakortissa on veteraanin sodan aikainen ammatti, mutta ei edellä mainittuja perhetietoja, kirjan kokoaja Esko Kaikkonen kertoo.
Jotta Kaikkonen voi pyytää kantakortteja Kansallisarkistosta, tarvitsee hän sitä varten veteraanin nimen ja oikean syntymäajan.
Matrikkeli on tarkoitus julkaista vuoden loppuun mennessä, Suomi 100 -juhlavuoden aikana.
Kirjaa koonneet Esko Kaikkonen ja Eero Huttunen toteavat, että matrikkelista tulee kiuruvetisen sotasukupolven perhekirja, joka varmasti kuluu ihmisten käsissä.
Esko Kaikkonen ryhtyi työstämään matrikkelia vuoden 2015 marraskuussa Kiuruveden rintamamiesten ja Kiuruveden sotainvalidien toimeksiannosta.
Kaikkonen on ollut mukana tekemässä vastaavia matrikkeleja Keski-Pohjanmaalla. Hän on kehitellyt työtä varten sovelluksen, joka helpottaa tietojen käsittelyä.
Yksistään matrikkeli tulee käsittämään noin 200 sivua. Lisäksi kirjaan tulevat vielä kirjaston videoilta litteroidut veteraanien haastattelut, joita on yli 40 sekä historiakatsaus yksiköistä, joissa suurin osa Kiuruveden veteraaneista palveli sodan aikana.

MATRIKKELITOIMIKUNTA: Arvo Kokkonen, Eero Tikkanen, Erkki Piippo, Vilho Martikainen, Terho Luttinen, Matti Huuskonen, Eero Kyllönen, Yrjö Vartiainen, Elias Kämäräinen, Eero Hyvönen, Matti Lappalainen, Kimmo Kärkkäinen, Jouko Tenhunen, Pentti Partanen, Paavo Pennanen, Eero Huttunen, Seppo Niskanen, Lauri Svärd, Seppo Räihä, Eero Lämsä, Esko Kaikkonen, Viljo Martikainen, Jukka Saastamoinen.
Veteraanien tietoja voi laittaa osoitteeseen: esko.kaikkonen@kotinet.com. Voi myös soittaa numeroon 044 550 2862.