Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Puistola on menossa vihdoin kaupaksi

VALIVA Oy Heinäkylästä on jättänyt Puistolan päiväkodin rakennuksista ostotarjouksen. Tarjouksen kauppahinta on 5 000 euroa ja sen on allekirjoittanut toimitusjohtaja Ari Kärkkäinen. Tarjouskirjelmässään Ari Kärkkäinen kertoo, että Valiva Oy:n liiketoimintaan kuuluvat erilaiset tekniset konsulttipalvelut sairaaloille, lääke- ja elektroniikka teollisuudelle.Lisäksi hän ilmoittaa, että tiloihin on kaavailtu uutena pienimuotoista hienomekaanista kokoonpanotyötä sekä pienimuotoista kauppaliiketoimintaa omalta taholta ja ulkopuolisen yrittäjän toimesta.
Puistolan rakennusten tasearvo on 110 000 euroa.
Kiinteistön huolto- ja käyttömenot ovat kaupungille vuosittain 15 000–20 000 euroa. Asemakaavassa rakennus on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi: Kulttuurihistoriallisesti, rakenteellisesti tai taajamakuvan kannalta arvokas rakennus, jonka ominaispiirteet tulee korjaustöissä säilyttää.

KIURUVEDEN kaupungilla ei ole kiinteistölle käyttöä .Puistolan on toiminut varhaiskasvatuksen tilana.
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Valiva Oy:n tekemän ostotarjouksen Puistolan rakennuksista ja valtuuttaa teknisen palvelukeskuksen laatimaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan.