Uutiset (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Kaupunginhallituksessa maanantaina: Kiuruveden historian kirjoittajaksi dosentti Juha Pohjonen

KIURUVEDEN historian kirjoittajaksi ollaan esittämässä FT, dosentti Juha Pohjosta. Kaupunginhallitus käsittelee historian kirjoittajan valintaa 5.2. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan ja kaupunginsihteerin tekemään sopimuksen kirjoittajan kanssa. Sopimuksessa sovitaan mm. kirjoittamisen aikatauluista sekä palkkioon liittyvistä yksityiskohdista.

KIURUVEDEN historian kirjoittajaa etsittiin avoimella haulla. Hakemuksia saapui yhteensä yhdeksän ja neljä kutsuttiin haastatteluun. Työryhmän arvioinnin perusteella historiikki tulee koostumaan noin 250 sivusta tekstiä ja 50 sivusta kuvia. Historiikin kirjoittamisen kustannusarvio on noin 60 000-70 000 euroa. Tämän lisäksi kustannuksia syntyy painatuksista ja taitosta, jolloin kokonaiskustannusarvio nousee noin 100 000 euroon.

HISTORIANKIRJOITUSTA varten on nimetty työryhmä. Työryhmä perustelee Pohjosen valintaa hänen koulutustaustallaan (FT, dosentti) sekä kokemuksella historiateosten kirjoittamisesta (mm. YSAO:n historia sekä Etelä-Karjalan maakuntahistoria).

TARKOITUKSENA on, että Kiuruveden historia kirjoitetaan vuodesta 1980 mahdollisesti aina vuoteen 2020 saakka. Keskeisin aihepiiri on kunnan toiminnot, lähdemateriaalina haastattelut, arkistomateriaali ja lehtikirjoitukset. Kaupungin kuva-arkistossa on käytettävissä valokuva-aineistoa.

LEO HUOVINEN on kirjoittanut Kiuruveden historian ajalta 1873-1980. Idea Kiuruveden historian "jatko-osan" kirjoittamisesta virisi Kiuruvesi 140 vuotta -juhlatoimikunnassa.

JUHA POHJONEN aloitti työuransa oikolukijana, opintojaan hän rahoitti vuorotyöläisenä vuorivillatehtaalla. Yliopisto-opintojen jälkeen hän työskenteli valtion leivissä silloisessa Joensuun yliopistossa hetkittäin opettajana, suunnittelijana ja tutkijana.
– Vuodet 2004-2008 olin Kansallisarkiston palveluksessa Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset -hankkeessa. Päätoimisena tutkijana olen työskennellyt käytännössä vuodesta 1990, papereita sotkien, kuten metallimiespoikani on todennut, kertoo Pohjonen.
Pohjonen valmistui filosofian maisteriksi 1990, filosofian lisensiaatiksi 1995, filosofian tohtoriksi 2000. Hänet nimettiin Itä-Suomen yliopiston Suomen historian dosentiksi 2006. Pohjosen väitöskirjan nimi on "Maanpetturin tie. Maanpetoksesta vuosina 1945-1972 tuomitut".
Pohjosella on julkaisuja paljon ja monelta alalta.