Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Nyt välitetään viljelijästä

MONET viljelijät ovat nyt todella tiukilla. Ei yksin sen takia, että viime vuosi oli katovuosi, tiloilla on myös taloudellisia ja parisuhdeongelmia sekä uupumista kovan työtaakan alle.

VOIMAA arkeen -hankkeen vetäjä Niina Suorsa on kiertänyt vajaan parin vuoden aikana 160 pohjoissavolaisella tilalla kuuntelemassa viljelijöiden huolia ja luomassa polkuja eteenpäin ongelmien selvittämiseksi. Eniten yhteyttä on otettu Suorsaan juuri Kiuruvedeltä.
– Hankkeelle on ollut todella kova kysyntä. Lähdimme siitä, että tiloja tulee hankkeeseen mukaan viitisenkymmentä, mutta määrä kolminkertaistui. Olen positiivisesti yllättynyt, että suurin osa viljelijöistä on hakeutunut hankkeeseen itse ottamalla yhteyttä minuun puhelimella, tekstiviestillä tai sähköpostilla.
Yhteydenottojen taustalla on monenlaisia huolia: on talousongelmia, uupumista, parisuhdekriisejä ja kaikkia näitä yhdessä ja erikseen.
– Jotkut odottavat valitettavasti aika pitkään ennen kuin uskaltavat ottaa yhteyttä, mutta kun kynnys on ylitetty, ihmiset ovat puhuneet todella avoimesti ja apua on voitu järjestää. Avun kynnyksen hakemista voisi kyllä vieläkin madaltaa, etteivät ongelmat pääsisi kasaantumaan. Yhteydenoton syy voi olla vaikka vain ajatus, että mitähän tekisi.
Kun Suorsa tulee ensimmäistä kertaa tilalle, hän selvittää kokonaistilanteen.
– Minä olen ihminen, joka juttelee ja kuuntelee ei-viranhaltijana, toimintaehdotukseni ovat sitten viljelijän käsissä, mitä hän haluaa tehtävän. Luon kokonaiskuvan tilanteesta ja kokoan yhteen tarvittavat verkostot sekä asemoin tavoitteen ja suunnittelen miten sinne päästään.
Suorsa sanoo, että monelle se ensimmäinen soitto, että on saanut sanoa ääneen sellaista, mitä ei ole koskaan toiselle kertonut, helpottaa, kun sisäinen taakka ikään kuin ulkoistuu.
– Rohkaisen edelleen jatkamaan puhumista ammattilaisen kanssa, sillä puhumisen nälkä kasvaa.
Viljelijöitä auttaa tänä päivänä myös Melan Välitä viljelijästä -projekti, jonka kautta Niina Suorsa voi kirjoittaa 500 euron arvoisia ostopalvelusitoumuksia. Ostopalvelusopimuksia saa vaikkapa keskusteluavun piriin, psykoterapeuteille ja psykologeille, sekä jos tarvetta on, avioeroon liittyvään ositukseen tai velkasaneerauksen alkuselvittelyyn. Ostopalvelusitoumuksia voivat saada tilan molemmat yrittäjät.
Neuvo 2020-järjestelmä puolestaan tukee talousneuvonnassa, laskelmien ja suunnitelmien teossa. Tukea saa 7000 euroa tilaa kohti.
– Yhteistyötä tehdään tapauskohtaisesti laajastikin eri sidosryhmien kanssa: ollaan yhteydessä pankkiin, vakuutusyhtiöön, neuvontajärjestöihin, kirjanpitäjään, työterveyshuoltoon, valvontaeläinlääkäriin. Nämä prosessit ovat luonnollisesti hitaita, sillä kysymys on siitä, mitä muutoksia itse kukin on valmis tekemään. Syksyllä 2016 aloittaneista tiloista suurin osa on vielä aktiivisia, sillä asiat eivät heti ratkea, asioiden kypsyttely vaatii aikaa.

NIINA SUORSA suosittaa kaikille, oli ongelmia tai ei, puhumaan ja jakamaan ajatuksiaan, eristäytyä ei pidä. Olisi myös tärkeää saada iloa muustakin kuin yrityselämästä, vaikkapa jostain harrastuksesta. Myös kehosta olisi pidettävä huolta liikkumalla, että pysyisi työkykyisenä.
Suorsa kannustaa maatalousyrittäjiä myös ulkoistamaan töitä, sillä kaikkea ei pidä yrittää hoitaa itse.
– Jos kirjanpito ei ole se, mikä tuo suolan elämään, kannattaa se antaa ulkopuolisille tehtäväksi, etteivät asiat jäisi rästiin ja taakoittuisi liikaa. Viljelijän on hallittava niin monta asia-aluetta, että siinä kyllä uupuu, jos tekee kaiken itse. On hyvä pitää hyvät välit pankkiin ja muihin yhteistyökumppaneihin, jos tilanne näyttää haasteelliselta, kannattaa sopia laskuista ja maksuaikatauluista ajoissa.

MYÖS parisuhteesta huolehtiminen on viljelijöille yhtä tärkeä kuin eläinten hyvinvointi ja ylipäätään koko tilan tehokkuus ja tuottavuus.
– Tänä vuonna saa viimeisen kerran spv-luopumistukea. Kannattaa miettiä, haluammeko molemmat tätä vai emme? Tai voiko yritystoimintaa rakentaa niin, että toinen tekee muuta? Pitää myös puhua siitä, että entä jos ero tulee, miten tila silloin jaetaan, mitkä ovat omistussuhteet, tehdäänkö avioehto? Rohkaisen myös, että olisi muutakin kuin pelkkä parisuhde. Ulkopuoliset kontaktit antavat parisuhteeseen jaksamista. Kun jossain käy, tulee ikävä ja on taas kiva olla toisen kanssa.
Niina Suorsa painottaa viljelijöille niin ikään ”yritysjohtajaksi kasvamista”. Suurella tilalla ei ole enää kysymys yhden miehen yrityksestä, oman työn suunnittelusta ja itsensä johtamisesta.
– Kannattaa kysyä itseltään, olenko sellainen ihminen, että osaan johtaa maatilaa kuin yritystä, pystynkö esimiestyöhön, vastuuta kantamaan?
Suorsa sanoo olevansa erittäin huolestunut, jos tilaa laajennettaessa kannattavuuden takia työtaakka lasketaan liian suureksi. Ihminen ei jaksa tehdä töitä 24/7, se kostautuu parisuhteeseen, henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen.
– Pitää miettiä, mitä elämässä haluaa ja mitä on valmis uhraamaan. Suurilla tiloilla näkyy jo uupumista, kun ei ole työvoimaa. On paniikkihäiriöitä, sydämen tykytystä, flunssakierre, tapaturmia. Koetaan epäonnistumista, kun ei lapsille ole tarpeeksi aikaa. Täytyy muistaa, että elämä ei ole pelkästään siinä tilalla, vaikka se perheellä yhdessä tehdään ilman kellokorttia.

VOIMAA arkeen -hanke, käynnistyi elokuussa 2016, jatkuu vuoden 2018 elokuuhun. Hanke on suunnattu pohjoissavolaisille viljelijöille sekä muille maaseudun yrittäjille. Hankkeen tavoitteena on opettaa yrittäjiä havaitsemaan oma uupumuksensa ja reagoimaan siihen ajoissa. Tavoitteena ovat hyvinvoivat yrittäjät, jotka ovat motivoituneita kehittämään tuotantoaan ja jotka arvostavat omaa työtään. Hankkeessa rakennetaan jaksamisen työkalut omaseurantaa varten, järjestetään seudullisia hyvinvointiryhmiä sekä tilaisuuksia aiheeseen liittyen.
Hankkeessa tehdään yrittäjän luvalla tilakäynti, pyyntö voi tulla joko yrittäjältä itseltään tai hänen luvallaan tilan kanssa yhteistyötä tekevältä taholta. Palvelu on maksuton. Hanketta hallinoi MTK-Pohjois-Savo, rahoittajina ovat kaikki Pohjois-Savon kunnat ja Euroopan sosiaalirahato Ely-keskuksen kautta sekä Pohjois-Savon Osuuspankkiliitto, Säästöpankki Optia, ItäMaito, Maitomaa.