Uutiset (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Työllistämisen kuntalisä käyttöön

KIURUVEDEN kaupunki ottaa käyttöön työllistämisen kuntalisän yrityksille ja yhdistyksille kesäkuun alusta lukien. Kiuruvesi haluaa pyrkiä aktiivisemmalla otteella lisäämään sekä asukkaidensa että kunnan elinvoimaa. Työllisyyteen ja etenkin pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen panostamalla pyritään tukemaan yksilön ja yhteisön hyvinvointia.
Kiuruveden kaupunki haluaa tukea yrityksiä, yhdistyksiä, säätiöitä ja järjestöjä pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä maksamalla harkinnanvaraista kuntalisää.
Kuntalisää voidaan maksaa kiuruvetisten pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllistämiseen työn järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Kuntalisä on 400 euroa kuukaudessa/palkattava henkilö.
Kuntalisän neuvonnasta ja ohjauksesta vastaa Kiuruveden Urheilijat ry.
Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on, että palkattava henkilö on saanut Kelalta työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää. Palkattavan henkilön oikeus työmarkkinatukeen tarkistetaan ennen tuen myöntämistä työllisyyspalveluista.