Uutiset (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Kiuruveden alueella mahdollisesti sähkökatkoja

Savon Voima tiedottaa mittavien muutostöiden aiheuttamista sähkökatkoista Ylä-Savon alueella. Iisalmen, Kiuruveden, Vieremän ja Sonkajärven alueella tehdään mittavia muutostöitä, jossa uusia sähköasemia otetaan käyttöön kytkemällä ne alue- ja kantaverkkoon. Viime viikkojen aikana Iisalmen ja Sonkajärven alueilla on ollut normaalia enemmän yksittäisiä sähkövikoja ja poikkeuksellisen kytkentätilanteen vuoksi vaikutusalue on ollut tavallista suurempi Ylä-Savossa.

Iisalmessa Peltomäen vanhan sähköaseman viereen on rakennettu uusi sähköasema. Sen kautta siirretään sähkö vielä tilapäisesti vanhan sähköaseman kytkemöön, jossa sähkönsiirto lopulta haarautuu eri puolille aluetta lähteviin keskijännitelinjoihin. Tämän väliaikaisen ratkaisun vikatilannesuojausta ei valitettavasti saada toimimaan täysin oikein. Nyt vika yhdellä sähköasemalta lähtevällä keskijännitelinjalla aiheuttaa sähkökatkon myös muihin lähtöihin tai osaan niistä. Normaalitilanteessa automatiikka toimii niin, että yksittäinen vika katkaisee sähköt ainoastaan kyseiseltä johto-osuudelta. Tulemme edelleen tekemään suojauslaitteiden muutoksia ja väliaikaisia lisäkaapelointeja sähköasemalla tämän ongelmatilanteen ratkaisemiseksi.

Peltomäen sähköaseman poikkeustilanteen vuoksi Iisalmen ja Sonkajärven alueen yksittäiset sähkökatkot ovat aiheuttaneet ongelmia sähkönjakeluun normaalia suuremmilla alueilla Ylä-Savossa. Lopullisesti tilanne Peltomäen sähköasemalla palautuu normaaliksi vuoden 2019 aikana, kun kaikki sähköaseman ympärillä tehtävät sähköverkon muutostyöt saadaan valmiiksi.

Pahoittelemme tilannetta ja pyydämme huomioimaan, että poikkeavat kytkentäjärjestelyt lisäävät edelleen riskiä suunnittelemattomille keskeytyksille. Kehotamme sähkönkäytön kannalta kriittisiä asiakkaita tarkistamaan varavoimakoneidensa toiminnan ja muutoinkin alueen asiakkaiden varautuvan sähkökatkoihin.