Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Valinnanvapauskokeilulle jatkorahoitus

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ on myöntänyt 1,28 miljoonan euron rahoituksen Ylä-Savon SOTE -kuntayhtymän hallinnoimalle valinnanvapauskokeilulle vuodelle 2019.
Projektipäällikkö Laura Vuorensola kertoo, että hakemus tehtiin 2,5 miljoonan euron kokonaiskustannuksille. Nyt myönnetty rahoitus mahdollistaa Vuorensolan mukaan kokonaiskustannuksiltaan 1,6 miljoonan euron kokonaisuuden, josta hankkeen omarahoitus osuus on 20 prosenttia.
– Rahoitus turvaa kokeiluun osallistuneiden kuntalaisten valinnat maakunnallisen valinnanvapauspilotin alkuun asti, mutta ei mahdollista kokeilun merkittävää laajentumista nykyisestään. Koska rahoitus on suhteellisen pieni, on kokeilunkin siihen sopeuduttava. Vaihtajamääriä tullaan rajaamaan mahdollisesti jo syksyn 2018 aikana, jotta järjestäjätahojen talous ei kokeilun takia enempää kiristyisi ja jouduttaisi sopeuttamaan omaa toimintaa tilanteessa, jossa valinnanvapauslainsäädännön tulevaisuus on vielä suhteellisen epävarmaa, Vuorensola sanoo.
Kokeiluun osallistuminen on ollut erityisen vilkasta muun muassa Kiuruvedellä, koko kuntayhtymän alueella vaihtajia on jo yli 5000.
Tuottajille maksetaan vaihtajista kapitaatiokorvaus 21,90 euroa/kk/vaihtaja. Tuottaja saa tämän korvauksen käyttipä vaihtaja palvelua tai ei. Lisäksi tuottaja saa kerätä samat palvelumaksut kuin terveyskeskuskin kerää.
Alun perin kokeilun on ollut tarkoitus päättyä samanaikaisesti hallituksen muiden kärkihankkeiden kanssa eli vuoden 2018 lopussa.
– Koska sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntö on viivästynyt useaan otteeseen, tälle kuntalaisia konkreettisesti koskettavalle kokeilulle on kuitenkin jatkorahoitus haluttu järjestää. Mikäli lainsäädäntöä ei tule, kokeilujen osaltakin joudutaan vielä erikseen miettimään miten ja millä ehdoin jatketaan. Kokeilu toteutetaan nykylainsäädännön puitteissa ja tietyin ehdoin ja erillissopimuksin sitä on paikoin mahdollista jatkaa myös omarahoitteisesti. Tällöin sillä tulee luonnollisesti olemaan vaikutusta myös järjestäjän omaan toimintaan, Vuorensola sanoo.