Uutiset (muokattu 20.1.2021) Anu Laitinen

Eläinsairaalalle lisää lainarahaa

KAUPUNGINHALLITUS esittää valtuustolle, että se myöntää Savon Eläinsairaala Oy:lle
10 000 euron pääomalainan. Savon Eläinsairaala Oy hakee kaupungilta uutta pääomalainaa entisen pääomalainaksi muutetun 30 000 euron rahoituslimiitin lisäksi. Yhtiöllä oli vuoden 2017 tilinpäätöksessä tappioita taseessa yhteensä 211 736 euroa ja yhtiöjärjestyksen/sääntöjen mukainen rahasto 79 100 euroa. Oma pääoma oli miinuksella
53 536 euroa. Kiuruveden kaupungin omistusosuus Savon Eläinsairaala Oy:stä on 37,93 prosenttia.
Savon Eläinsairaala Oy:n toimitusjohtaja Pirjo Manninen on tehnyt esityksen yhtiön kehittämistarpeista kaupunginhallitukselle. Vuonna 2018 alkukesästä yhtiön toimitusjohtaja
irtisanoutui siirtyen toisen työnantajan palvelukseen ja haki virkavapaata eläinlääkärin toimesta, joka hänelle myönnettiin. Yhtiön hallitus käynnisti välittömästi rekrytointitoimet julkisella haulla sekä erilaisten verkostojen kautta. Rekrytointitoimet
eivät tuottaneet tulosta. Syyskuun 2018 alusta yhtiön toimipisteessä Hingunniemessä ei ole
ollut vastaanottotoimintaa.
Yhtiön hallitus käynnisti kesällä 2018 toimenpiteet, joilla lähdettiin etsimään jo toimivaa
hevosiin erikoistunutta klinikkaa toimimaan vuokraperiaatteella eläinsairaalan tiloissa. Ajatuksena on, että eläinsairaalan tilat ja laitteet vuokrataan jollekin jo toimivalle hevosklinikalle, että voidaan vastata hevosalan yrittäjien palvelukysyntään
ja saadaan vuokratuloa Savon eläinsairaalalle.
Rinnalla on valmisteltu yhteistyössä Ylä-Savon sote kuntayhtymän kanssa Kiuruveden soten
eläinlääkäreiden toimipisteen siirtoa Hingunniemeen Kiuruveden
kaupungintalolta.
Pohjois-Savon ELY-keskuksen Savon eläinsairaalan aloitteesta tekemä Ympäristöterveydenhuollon järjestämisselvitys toteaa, että näin saavutetaan parhaat synergiaedut eläinlääkintähuollossa.
Nämä kehittämistoimet eivät realisoidu heti. Vuokraklinikkatoiminta alkaa kokeiluluonteisesti marras-joulukuun aikana.
Kuntayhtymän eläinlääkäreiden siirto Hingunniemeen vaatii tilajärjestelyjä ja mahdollisesti lisärakentamista.
Yhtiön toiminta käynnistyi vuonna 2014. Eläinlääkäri toimi oman toimensa ohella yhtiön
toimitusjohtajana. Lisäksi yhtiössä on työskennellyt erikoistuva eläinlääkäri ja eläintenhoitaja. Ensimmäinen täysi toimintavuosi oli vuosi 2015. Yhtiö on tehnyt perustamisvuonna ja vuosina 2015 ja 2016 tappiollisen tilinpäätöksen, mutta toimintavuosi 2017 oli voitollinen. Yhtiön liikevaihto on ollut
noin 270 000 euroa vuodessa. Klinikalla on käynyt keskimäärin noin 200 asiakasta kuukaudessa.