Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Kuruvesi ei kiristä verotusta

KAUPUNGINHALLITUS esittää kunnan tuloveroprosentiksi 20,75. Se on sama kuin tänä vuonna. Kyseisellä veroprosentilla kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan vuonna 2019 noin 21,3 miljoonaa euroa. Yhden tuloveroprosentin tuotto on noin miljoona euroa.

KAUPUNGINHALLITUS esittää edelleen ensi vuoden yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,93, vakituisten asuntojen osalta 0,55 ja muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 1,00. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi esitetään samaa kuin tänä vuonna eli 3,00 ja yleishyödyllisen yhteisöjä ei veroteta. Kiinteistöverotuksen taso on sama kuin tänä vuonna.

VUODEN 2019 kiinteistöveron tuoton arvioidaan olevan noin 1,7 miljoonaa euroa. Jos yleistä kiinteistöveroprosenttia korotettaisiin 0,10-prosenttiyksiköllä, korotuksen tuotto olisi noin 70 000 euroa. Jos vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttia korotettaisiin 0,10-prosenttiyksiköllä, korotuksen tuotto olisi noin 165 000 euroa.

KIURUVEDEN kaupunginvaltuusto käsittelee tuloveroprosenttia ja kiinteistöveroja kokouksessaan maanantaina.