Uutiset (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Tulo- ja kiinteistöverot ennallaan

KIURUVEDEN kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen tulo- ja kiinteistöveron pitämisestä vuoden 2018 tasolla. Näin ollen vuoden 2019 tuloveroprosentiksi määrätään 20,75 prosenttia. Vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit määräytyvät seuraavasti: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,00, rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 sekä yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00.

VALTUUSTO päätti myöntää Savon Eläinsairaala Oy:lle 10 000 euron pääomalainan. Pääomalainan ehdot ovat: lainasta perittävä vuotuinen korko on 2,0 prosenttia, laina-aika on 7 vuotta, josta kaksi ensimmäistä vuotta ovat lyhennysvapaita, lainalle ei vaadita vakuutta, jos pääomalainalle tulevaa korkoa ei osakeyhtiölain säännöksen perusteella voida maksaa, korko siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa. Sama koskee myös lainan takaisinmaksua määräaikana

VALTUUSTO päätti, että Kiuruveden kaupunki myy Ari ja Riina Kärkkäiselle Autiolehto -nimisestä kiinteistöstä määräalan, jonka pinta-ala on 4,16 ha. Määräalan hinta määräytyy tarjouksen mukaisesti maapohjan (4 160 euroa) sekä puuston arvon (13 500 euroa) mukaan, yhteensä 17 660 euroa. Määräalalla sijaitsevien varastorakennuksen, pumppaamon sekä muiden rakenteiden omistus- ja hallintaoikeus siirtyy kaupassa Ari ja Riina Kärkkäiselle. Kauppahinnasta vähennetään 1.500 euroa rakennusten ja rakenteiden purku- ja suojauskuluja, jolloin määräalan hinnaksi tulee 16 160 euroa.