Kuva: Aku Laatikainen
Uutiset (muokattu 20.1.2021) Aku Laatikainen Jaana Selander

Soten asiakasmaksujen korotuksesta äänestys

KUNTIEN valtuustojen tulee ottaa kantaa Ylä-Savon soten asiakasmaksujen korottamiseen siten, että lausunnot olisivat käytettävissä jo 4.12. soten yhtymähallituksen kokouksessa. Asia nuijittiin läpi viime viikolla.
Maksut saattavat nousta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen mukaisiin enimmäismääriin.
Tällä hetkellä asiakasmaksujen kokonaispotti on noin 12,2 miljoonaa euroa. Tästä Kiuruveden osuus on noin 3 miljoonaa, Iisalmen 6,1 miljoonaa ja Vieremän sekä Sonkajärven osuudet 1,5 miljoonaa euroa per kunta.
Muutoksen myötä Kiuruveden osuuteen saattaa tulla korotusta 105 000 euroa. Iisalmen osuus olisi nousemassa 210 000 eurolla ja Sonkajärven sekä Vieremän osuudet molemmilla 52 500 eurolla.
Yhteensä asiakasmaksujen kertymä olisi siis ensi vuonna 420 000 euroa aiempaa suurempi, jos asiakkailta perittäisiin maksujen enimmäismäärät.

TEHDYSTÄ päätöksestä kehkeytyi viime viikolla yhtymähallituksen kokouksessa keskustelua ja lopulta edessä oli äänestys.
Kiuruvetinen Marja-Leena Kärkkäinen teki soten toimitusjohtajan Leila Pekkasen päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen, jonka mukaan asia menisi jäsenkuntien valtuustoille lausuttavaksi vasta 21.12. mennessä. Airi Pietikäinen kannatti Kärkkäisen esitystä.

KUITENKIN valtaosa oli Leila Pekkasen alkuperäisen esityksen kannalla. Nopeamman aikataulun puolesta äänestivät Kauko Korolainen, Tommi Korpihalla, Pertti Pitkänen, Jouni Toppinen, Eero Kyllönen, Tuija Kastari, Sisko Toivanen, Tarja Pirkkalainen ja Ulla Miettinen.
Ylä-Savon sotessa ei ole peritty enimmäishintoja, sillä vuodesta 2016 alkaen niin sanottu tasokorotus on puolitettu.
Tulojen kasvattamiseen on kuitenkin Pekkasen mukaan painetta, sillä esimerkiksi leikkaustoiminnan siirtyminen sairaanhoitopiirille ja osastotoiminnan supistaminen vaikuttavat omalta osaltaan siihen, että tulot ovat painuneet aiempaa pienemmiksi.
Lisäksi sopimuskuntien palvelujen käyttö on ollut alenevaa viimeisten vuosien aikana. Merkittävää tulojen lisäystä ei ole odotettavissa esimerkiksi ulkokuntamyynnin lisäyksenä, vaikka muun muassa psykiatrian avo-osastohoidon käyttö on ulkokuntalaisten osalta lisääntynyt ja sitä pyritään edelleen kehittämään.

KIURUVEDEN kaupunginhallitus valtuutti soten yhtymähallituksen tekemään asiakasmaksujen tarkistamisen suunnittelemallaan tavalla. Kaupunginhallituksen kokouksessa vasemmistoliiton Kirsi Tenhunen esitti, että asiakasmaksuja ei koroteta, koska korotus kohdistuu eniten pienituloisiin. Saman puolueen Pentti Ahponen kannatti Kirsi Tenhusen tekemää esitystä. Äänestyksessä Tenhusen esitystä kannatti vain Pentti Ahponen, tarkastamisen kannalla olivat keskustan Mira Kokkonen, Tommi Tikka, Pasi Hyytiäinen, Risto Juntunen, Emmi Tikka, Sisko Toivanen sekä kokoomuksen Raimo Partanen ja Janne Peltola..