Blogi (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Eläkeläisten köyhtymiskierre on kansallinen häpeä

Eläkeläisten köyhtymiskierre on kansallinen häpeä

TIEDÄTTEKÖ miksi eläkeläisetkin maksavat työttömyysvakuutusmaksua ja työeläkevakuutusmaksua? Ja miksi pitää maksaa palkansaajaa korkeampaa veroa? Minä en tiedä!

IKÄIHMISET köyhtyvät vanhetessaan. Mitä vanhempi ihminen, sitä köyhempi hänestä tulee. Heti eläkkeelle päästyä alkaa indeksillä taitettu ”palkan alennus”. Indeksin vuoksi eläke alenee koko loppuiän. Indeksin säätämisestä päätti Lipposen hallitus 1996, sen piti olla ”tilapäinen poikkeus”. Silloin pääsi piru irti pullosta. Siitä tuli suuri puhallus, joka jatkuu ja jatkuu. Sille ei kukaan tunnu mahtavan mitään.

VUODESTA -96 eläkkeellä olleen palkkakuoppa on jo 31,8%. Luvut oli laskenut siilinjärvisten hyvin tuntema talous-ja pankkimies Paavo Jauhiainen. Hän on rätinkiensä kanssa yleensä luotettava ja todistaa niillä asioiden oikean tilan.

KAIKKIAAN 1,5 miljoonaa eläkkeensaajaa on pienituloisia, heistä vanhuuseläkeläisiä on nykyisin 1,3 miljoonaa. EU:n määrittämän köyhyysrajan (1 200 euroa/kk) alla heistä elää 470 000. Tätä suurempi joukko sinnittelee köyhyysrajan pinnassa, josta indeksi valuttaa heitä koko ajan sen alle. Puolet joutuu tulemaan toimeen alle 1 434 euron eläkkeellä kuukaudessa.
Työeläke on tärkein vanhuuseläke. Sitä täydentää kaikkein pienituloisimmille kansaneläke.
VANHUUSELÄKELÄISISTÄ vain 2 % (25 000) saa pelkkää kansaneläkettä.
Työeläkettä saa 65 % kaikista vanhuuseläkeläisistä, jos työeläke jää alle 1 300 euron kuukaudessa, siihen lisätään osaksi kansaneläkettä. Heillä keskimäärin työeläkkeen osuus on 73 % ja kansaneläkkeen 27 %. Kun työeläkkeen lähtötaso on alhainen, eikä siihen nykylainsäädännön mukaan voida tehdä tasokorotuksia, kun indeksikään ei sitä suojaa, kärjistyy eläkeläisten köyhtyminen.

ELÄKELÄISTEN köyhyysriski on pysyvä ja iän myötä paheneva. Kun 65-vuotiaista 7 % elää köyhyysrajan alla, niin yli 75-vuotiaista jo 20 %, yli 85-vuotiaista lähes 30 % ja 100-vuotiaista melkein puolet.

VUODESTA 1995 tähän päivään eläkemenot ovat kaksinkertaistuneet, kun eläkkeisiin varatut rahastot ovat viisinkertaistuneet. Huoli rahastojen riittävyydestä oli siten turha.
Eläkerahastojen arvo ylitti 200 miljardia euroa vuonna 2017, edes korkotuottoja ei ole paria viime vuotta lukuun ottamatta käytetty eläkkeisiin. Työeläkemaksut ovat olleet suuremmat kuin maksetut eläkkeet. Paisuneissa eläkerahastoissa on nykyisin varoja lähes neljä kertaa enemmän kuin valtion vuosibudjetissa ja kaksi kertaa enemmän kuin julkisella taloudella on velkaa.

Rauno Jääskeläinen
yrittäjä ja sotakirjailija
lähtöisin Kiuruvedeltä, asuu Siilinjärvellä