Uutiset (muokattu 20.1.2021) Aku Laatikainen

Ylä-Savon alueelle uusi Osuuspankki

YLÄ-SAVON Osuuspankista ja Sonkajärven Osuuspankista on tarkoitus tulla uusi Ylä-Savon Osuuspankki ensi syksynä. Pankin kotipaikka olisi Kiuruvesi ja toimitusjohtaja Mikko Paananen.

YLÄ-SAVON Osuuspankki ja Sonkajärven Osuuspankki ovat aikeissa yhdistyä uudeksi Ylä-Savon Osuuspankiksi. Pankkien hallitukset hyväksyivät yhdistymissuunnitelman maanantain kokouksessaan Iisalmessa.
Yhdistymistä on valmisteltu viime syksystä lähtien. Lopullinen päätös on tarkoitus tehdä pankkien edustajistojen kesken maaliskuussa. Uusi pankki aloittaisi toimintansa lokakuun alusta 2019 lähtien.
Uudella pankilla olisi konttorit Kiuruvedellä, Iisalmessa, Lapinlahdella, Sonkajärvellä ja Vieremällä. Pankin kotipaikka olisi Kiuruvesi ja toimitusjohtaja Mikko Paananen.
– Yhdistymistä on valmisteltu hyvässä hengessä. Koemme, että tämä on asiakkaiden etu ja esimerkki yläsavolaisesta yhteistyöstä, sanoo OP Sonkajärven hallituksen puheenjohtaja Jouko Heiskanen.
– Toteutuessaan yhdistyminen varmistaa palveluiden säilymisen edellä mainituilla paikkakunnilla. Pystymme myös olemaan nykyistä aktiivisemmin mukana Ylä-Savon taloudellisessa kehittämisessä sekä yritysten toimintaedellytysten luomisessa.

YHDISTYMISEN taustalla ovat ennen kaikkea asiakaskäyttäytymisen ja -tarpeiden muutokset sekä pankkeihin kohdistuvan sääntelyn kiristyminen. Myös finanssialan uudenlainen kilpailu vaatii pankkien palvelukyvyltä ja kustannustehokkuudelta koko ajan enemmän.
– Yhdistymisen myötä asiantuntemuksemme eri osa-alueilla lisääntyy, perustelee OP Ylä-Savon hallituksen puheenjohtaja Martti Heinonen.
– Lisäksi henkilöstön mahdollisuudet monipuolisempiin urapolkuihin ja ammatilliseen erikoistumiseen paranevat, Mikko Paananen jatkaa.

OP Sonkajärven toimitusjohtaja Esko Nissisen mukaan uudella pankilla on paljon etäasiakkaita, joiden palvelemista voidaan yhdistymisen ansiosta parantaa.
– Resurssien kasvun myötä pystymme vastaamaan suuriinkin rahoitustarpeisiin. Esimerkiksi Sonkajärvellä on aiemmin pitänyt nostaa kädet pystyyn isoja hankkeiden kohdalla, joita on etenkin maataloudessa yhä enemmän.
Nissinen itse on siirtymässä uudessa pankissa erityisasiantuntijatehtäviin. Yhteensä uudella pankilla on työntekijöitä 36 eikä henkilöstövähennyksiä ole luvassa.
Konttoreiden aukioloajat ovat säilymässä ainakin toistaiseksi ennallaan.

UUSI OP Ylä-Savo on pankin edustajien mukaan vakavarainen ja hyvässä taloudellisessa kunnossa. Sen tase on 502 miljoonaa euroa ja asiakasliiketoiminnan suuruus 850 miljoonaa euroa. Omia varoja on 98 miljoonaa euroa.
Asiakkaita on reilut 31 000, joista omistaja-asiakkaita noin 16 000. Yhdistyvien pankkien asiakkuudet jatkuvat entisellään.
– Omilla varoilla mitattuna meistä tulee OP-ryhmän 24. suurin pankki yhteensä 156:n osuuspankin joukossa. Maatalouden rahoittajana olemme kahdeksanneksi suurin, Mikko Paananen kertoo.

UUDEN pankin edustajisto on seuraaviin vaaleihin saakka 51-jäseninen. Vuoden 2021 vaaleissa valitaan 30 jäsentä.
Uuteen hallintoneuvostoon valitaan ensi syksynä 20 jäsentä. Edustusta tulee olemaan kaikista ydintoimialueen kunnista. Syksyllä valittavassa uudessa hallituksessa on puolestaan kuusi jäsentä. Toimitusjohtajan ohella jokaisesta ydintoimialueen kunnasta tulee yksi jäsen.
Uuden OP Ylä-Savon tase olisi syyskuun 2018 luvuin 502 miljoonaa euroa, asiakasliiketoiminta 850 miljoonaa euroa ja omat varat 98 miljoonaa euroa. Sillä olisi 16 263 omistaja-asiakasta, 31 475 asiakasta.