Uutiset (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Kiuruvedellä tuotettiin toiseksi eniten maitoa koko Suomessa

KIURUVDELLÄ tuotettiin 57 miljoonaa litraa maitoa viime vuonna. Kiuruvesi on Pohjois-Savon kunnista sekä kaikista Suomen kunnista maidontuotannossa kakkosena heti Kuopion (73,1 miljoonaa litraa) jälkeen.
Pohjois-Savossa tuotettiin maitoa vuonna 2018 yhteensä 326,7 miljoonaa litraa.
Lisäystä vuoteen 2017 verrattuna tuli 1,4 miljoonaa litraa. Pohjois-Savon osuus koko maan maidontuotannosta on 14,3 prosenttia.
Vastaavasti koko Suomen maidontuotanto oli viime vuonna 2 283 miljoonaa litraa, joka on hieman vähemmän kuin edellisvuonna.
Vuoden 2018 joulukuussa maitoa toimitti meijeriin 870 pohjoissavolaista tilaa. Vuotta aiemmin maidontuottajia oli vielä 956.
Vielä viisi vuotta sitten, vuonna 2013, maidontuottajia oli Pohjois-Savossa 1300.
Maidontuottajien määrän lasku kiihtyi loppuvuotta kohti, mutta siitä huolimatta maidontuotanto jatkoi Pohjois-Savossa kasvuaan edelliseen vuoteen verrattuna.

POHJOIS-SAVON ELY-keskuksen maaseutuasiantuntija Juha Ikäheimo arvioi, että maidon tuottajahinnan lasku ja kesän kuivuus aiheuttivat maidontuottajille haasteita.
Maidontuotannon kasvun takana ovat muun muassa tuotannon tehostaminen ja maidontuotannon keskittyminen entistä isommille tiloille.
– Lisäksi uusia navetoita on valmistunut paljon viime vuoden aikana. Lypsykarjanavetoille myönnettiin investointitukea Pohjois-Savossa viime vuonna yhteensä 3,6 miljoonaa euroa kahdeksalle uudelle lypsykarjanavetalle ja 17:lle navetan peruskorjausinvestoinnille. Investointien hyvän tahdin oletetaan jatkuvan myös vuonna 2019, Ikäheimo kertoo.