Uutiset (muokattu 20.1.2021) Aku Laatikainen

Palveluseteli laajenee uusiin toimintoihin Ylä-Savossa

TÄMÄN vuoden uudet palvelusetelit ovat henkilökohtaiseen apuun vammaispalveluissa, lapsiperheiden kotipalveluun, säännölliseen kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen. Lisäksi henkilökohtaista budjettia kokeillaan elokuun loppuun saakka.

YLÄ-SAVON sotella on käytössään useita palvelusetelitoimintoja. Ongelmana on tosin viime vuosina ollut se, ettei palvelusetelikäyttäjiä ole ollut kovinkaan paljon.
Esimerkiksi Kiuruvedellä palvelusetelikäyttäjiä oli viime vuonna vain kymmenen. Iisalmessa heitä oli 82, Sonkajärvellä kuusi ja Vieremällä ei yhtään, vaikka palveluseteli on tarjolla kaikille täysi-ikäisille toimeentulotukea saavia lukuun ottamatta.
– On käynyt ilmi, ettei ihmisillä ole kovinkaan paljon tietoa palveluseteleistä. Osin tämän takia niitä on käytetty ennen tätä vuotta varsin vähän, kertoo Ylä-Savon soten ylihammaslääkäri ja suun terveydenhuollon esimies Tiina Lampi.
Tehostetun tiedottamisen ansiosta palveluseteleiden käyttö on kuitenkin ollut tänä vuonna kasvussa. Lampi kannustaa tutustumaan palveluseteleiden mahdollisuuksiin.
– Palveluseteli lisää valinnanvapautta, sillä sen käyttäjällä on oikeus ostaa palveluita haluamaltaan kuntayhtymän hyväksymältä palveluntuottajalta. Setelillä voi ostaa kokonaishoidon tai osan hoitosuunnitelman mukaisesta hoidon tarpeesta.
Palveluseteleitä on sekä tasasuuruisia että tulosidonnaisia. Niiden voimassaoloaika, käyttötarkoitus ja arvo perustuvat palvelutarpeen arviointiin. Seteli on maksusitoumus, jolla kuntayhtymä korvaa sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset ennalta määrättyyn arvoon asti.

ENNEN tätä vuotta Ylä-Savon sotella on ollut palvelusetelit seuraaviin toimintoihin: tilapäinen kotihoito, tilapäinen kotisairaanhoito, omaishoitajan lakisääteiset vapaapäivät, sotainvalidien tukipalvelut, rintamaveteraanien kotiin vietävät avopalvelut ja suun terveydenhuolto.
Tänä vuonna tulleita uusia seteleitä ovat puolestaan lapsiperheiden kotipalvelu, säännöllinen kotihoito ja tehostettu palveluasuminen.
– Lisäksi palveluseteli on tulossa henkilökohtaiseen apuun vammaispalveluissa. Tähän ja muihin uusiin toimintoihin on paitsi asiakas- myös palveluntuottajahaku käynnissä, kertoo vammaispalveluiden esimies Sanna Suomi.

LISÄKSI yhtenä uutuutena Ylä-Savon sotessa on tänä vuonna henkilökohtainen budjetti -kokeilu ikäihmisten ja vammaispalveluiden asiakkaille. Kokeiluaika on 1.2.-31.8.2019 ja kokeilun piiriin pyritään saamaan noin 100 ikäihmisten palveluiden sekä noin 40 vammaispalveluiden asiakasta.
Henkilökohtaisessa budjetissa asiakkaalla on enemmän päätäntävaltaa omiin palveluihinsa. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakas saa henkilökohtaisen budjetin käyttöönsä ja hän voi valita haluamansa palveluntuottajat. Palvelun järjestäjäkunnat maksavat käytetyistä palveluista suoraan palveluntuottajalle henkilökohtaisen budjetin mukaisilla korvauksilla.
Henkilökohtainen budjetti toteutetaan palvelusetelilainsäädännön perusteella. Henkilökohtaista budjettia voi käyttää asiakas, jolla on jatkuva ja laaja-alainen palveluntarve, ja jos hän pystyy itse tai tuettuna suunnittelemaan sekä valitsemaan omat palvelunsa. Palveluiden tulee myös olla asiakkaan edun mukaisia.